Přejít k obsahu

Okresní soud v Trutnově

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Informační centrum

 

 Okresního soudu v Trutnově poskytuje:

 

  •            vyznačení právní moci
  •            informace o stavu řízení včetně nařízeného jednání
  •            studium spisů s možností objednání se na určený termín
  •            kopírování dokumentů ze spisu
  •            seznam znalců a tlumočníků
  •            informace o internetových stránkách přístupných veřejnosti a jejich využití
  •            příjem podání v případě vyřizování dalších záležitostí v infocentru

 

a to buď osobně v přízemí budovy soudu místnost č.106, telefonicky na tel. 499 857 212, nebo e-mailem na adrese info@osoud.tru.justice.cz

 

Provozní doba informačního centra:

Dnem 8.6.2021 se na infocentru zavádí polední přestávka 11:30 - 12:30  (platí do odvolání)

Pondělí 8.00 -11.30 12:30 - 16:30
Úterý 8.00 -11.30 12:30 - 14:30
Středa 8.00 -11.30 12:30 - 16:30
Čtvrtek 8.00 -11.30 12:30 - 14:30
Pátek 8.00 -11.30 12:30 - 14:00

 

UPOZORNĚNÍ:

Informace jsou poskytovány po celou dobu úředních hodin informačního centra. Poslední účastník je přijímán 15 minut před skončením úředních hodin informačního centra a je třeba svůj příchod přizpůsobit časové náročnosti požadované služby. Informační centrum neposkytuje informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Ke studiu spisu je nutno se objednat, nejpozději jeden den předem. V případě neobjednaných žádostí o nahlížení do spisu v informačním centru nebo v případě zaslání své žádosti těsně před návštěvou soudu, bude žádosti vyhověno pouze v případě, pokud nebude žádost bránit práci se spisem a umožní to kapacitní možnosti informačního centra.

 

Jestliže bude třeba pořizovat kopie listin ze spisu, je vhodnější využít k tomuto účelu vlastní fotoaparát, pomocí kterého je možné pořídit neomezené množství kopií zdarma. V případě kopií pořízených soudem je žádost zpoplatněna podle zákona č. 549/91 Sb., o soudních poplatcích.

 

Informační kancelář nepodává všeobecné informace a neslouží k poskytování právního poradenství. S žádostí o právní radu se obraťte na profesionální poskytovatele právních služeb. Bezplatná právní pomoc je centrálně organizována prostřednictvím České advokátní komory. Všechny potřebné informace naleznete na webových stránkách https://www.cak.cz/ – vlevo položka „pro veřejnost" a „bezplatné právní poradenství". Právní poradenství pak poskytují vedle advokátů též bezplatné právní poradny, jejichž seznam naleznete na internetových stránkách https://www.obcanskeporadny.cz/cs/poradny.

 

V případě řešení životních situací mohou pomoci informace zveřejněné na portále Ministerstva spravedlnosti - https://www.justice.cz/pro-verejnost.