Přejít k obsahu

Okresní soud v Třebíči

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Soudní poplatky

 

 

Předmět soudních poplatků, poplatníci, příslušnost ve věcech poplatků, vznik poplatkové povinnosti, sazby poplatků, způsob placení poplatků, následky nezaplacení poplatků, vrácení poplatků, osvobození od poplatků, evidence a řízení a ostatní přechodná, zmocňovací a závěrečná ustanovení jsou řešena

 • zákonem České národní rady ze dne 05.12.1991 o soudních poplatcích ve znění změn provedených zákonem
 • č. 271/1991 Sb.
 • č. 273/1994 Sb.
 • č.   36/1995 Sb.
 • č. 118/1995 Sb.
 • č. 160/1995 Sb.
 • č. 151/1997 Sb.
 • č. 209/1997 Sb.
 • č. 227/1997 Sb.
 • č. 103/2000 Sb.
 • č. 155/2000 Sb.
 • č. 241/2000 Sb.
 • č. 255/2000 Sb.
 • úplné znění zákona vyhlášeno ve Sbírce zákonů č. 46/2001