Přejít k obsahu

Okresní soud v Třebíči

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Informační centrum

Informační centrum je umístěno v přízemí Okresního soudu v Třebíči, Bráfova ul. 502, č. dveří č. 1a.

 

Informační centrum zajišťuje:

 

-         poskytování osobních, písemných a telefonických informací účastníkům řízení

-         podávání o informací o stavu řízení

-         zprostředkování nahlížení do soudních spisů oprávněným osobám

-         pořizování kopií ze soudních spisů

-         vyznačování doložek právní moci a vykonatelnosti na stejnopisy rozhodnutí okresního soudu

 

Úřední hodiny informačního centra :

Pondělí

7.30 - 11.00

12.00 - 15.30

Úterý

7.30 - 11.00

12.00 - 15.30

Středa

7.30 - 11.00

12.00 - 15.30

Čtvrtek

7.30 - 11.00

12.00 - 15.30

Pátek

7.30 - 11.00

12.00 - 13.00

 

Kontakty:                             telefon 568 606 269, 568 606 238.

                                              e-mail: info@osoud.trb.justice.cz

 

Kontaktní osoby :  Petra Součková

 

Pro nahlížení do spisu je lépe se předem objednat telefonicky na uvedeném čísle nebo prostřednictvím e-mailové adresy.

 

V případě, že se předem neobjednáte nebo pošlete žádost těsně před svojí návštěvou soudu, vystavujete se riziku, že se nepodaří spis k nahlédnutí zajistit a budete přeobjednáni na pozdější termín.

 

Jestliže budete žádat kopie listin ze spisů, je vhodnější využít k tomuto účelu vlastní fotoaparát, pomocí kterého si můžete zdarma pořídit neomezené množství kopií. V případě kopií pořízených soudem, je žádost zpoplatněna podle zák. č. 549/91 Sb., o soudních poplatcích.

 

V důsledku zřízení informačního centra již nebude možné nahlížet do spisů, požadovat informace a doložky právní moci na jednotlivých soudních odděleních. Pokud se přesto dostavíte přímo na soudní oddělení, budete se svými požadavky odkázáni na informační centrum.

 

Informační centrum neposkytuje informace dle zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Dokument ke stažení : zde