Přejít k obsahu

Okresní soud v Teplicích

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Dodatek č.7 k rozvrhu práce 2015

Okresní soud v Teplicích

U Soudu 1450/11, 416 64 Teplice, tel. 417 599 111, fax. 417 539 101, podatelna@osoud.tep.justice.cz

 

 

29)Spr 542/2015

 

 

Dodatek č. 7

 

rozvrhu práce Okresního soudu v Teplicích pro rok 2015

 

 

Rozvrh práce Okresního soudu v Teplicích Spr 851/2014 ze dne 17. 12. 2014 se s účinností od 1. 9. 2015 mění takto:

 

 

I.                   TRESTNÍ ODDĚLENÍ

 

 

na straně 5 se mění:

 

6T

jednací dny

St, Pá

nápad věcí T v rozsahu  90%

v tom specializace „VAZBA" v rozsahu  100%

nápad trestních věcí mladistvých – 6Tm  100%

v tom specializace „VAZBA" v rozsahu  100%

Td   100%

Nt   100%

asistentka soudce Mgr. Eva Habánová

výkon jednotlivých úkonů soudního řízení z pověření Mgr. Martina Roubalíka

Mgr. Martin Roubalík

Mgr. Martin Parolek

 

47T

jednací den

Čt

nápad věcí T v rozsahu   25%

v tom specializace „VAZBA" v rozsahu   25%

Td    25%

Nt    25%

asistent soudce Mgr. Lukáš Pokorný

výkon jednotlivých úkonů soudního řízení z pověření JUDr. Romana Dobeše

JUDr. Roman Dobeš

Mgr. Stanislav Řehola

 

 

na straně 10 a násl. se mění:

 

vyšší soudní úřednice

 

·   vykonává úkony podle zák. č. 121/2008 Sb. v rozsahu a za podmínek stanovených vyhláškou č. 37/1992 Sb. v rejstříku 2T, 4T, 58T

·   vykonává úkony dle pokynů soudců

·   provádí úkony ve spisech přípravného řízení

·   provádí všechny úkony ve spisech Nt – zahlazení

·   provádí výslechy

·   činí dotazy ve věcech PO, rozhoduje o osvědčení po PO

·   vyznačuje právní moci

·   pátrá po adresátech nedoručených zásilek

·   rozhoduje o tlumočném, znalečném, svědečném, odměnách advokátů a o odměnách zmocněnců poškozených

·   nařizuje výkony trestů a vydává příkazy k dodání do výkonu trestu a příkazy k dodání do ochranného léčení

·   vydává rozhodnutí o přeměně nezaplaceného peněžitého trestu, rozhodnutí o odkladu výkonu trestu

·  provádí kontrolní činnost trestní kanceláře podle § 6 odst. 2 v.k.ř

·  vydává rozhodnutí o nařízení výkonu trestu obecně prospěšných prací podle § 336 odst. 2 tr.ř.

Simona Antropiusová zástupce

Kateřina Parolková

vyšší soudní úřednice

 

·   vykonává úkony podle zák. č. 121/2008 Sb. v rejstříku 3T, 5T

·   vykonává úkony dle pokynů soudců

·   provádí úkony ve spisech přípravného řízení

·   provádí výslechy

·   činí dotazy ve věcech PO

·   vyznačuje právní moci

·   pátrá po adresátech nedoručených zásilek

·   rozhoduje o tlumočném, znalečném, svědečném, odměnách advokátů a o odměnách zmocněnců poškozených

·   nařizuje výkony trestů a vydává příkazy k dodání do výkonu trestu a příkazy k dodání do ochranného léčení

·   vydává rozhodnutí o přeměně nezaplaceného peněžitého trestu, rozhodnutí o odkladu výkonu trestu

·   provádí kontrolní činnost trestní kanceláře podle § 6 odst. 2 v.k.ř.

·   vydává rozhodnutí o nařízení výkonu trestu obecně prospěšných prací podle § 336 odst. 2 tr.ř.

Kateřina Parolková

zástupce

Bc. Kateřina Langerová

 

 

na straně 12 se mění:

 

protokolující úřednice, zapisovatelka

·   příprava jednání, protokolace u jednání, zápis protokolu v oddělení 1T, mundáž spisů, závěrečné referáty

 

·   příprava jednání, protokolace u jednání, zápis protokolu v oddělení 2T, 58T, mundáž spisů, závěrečné referáty

 

·   příprava jednání, protokolace u jednání, zápis protokolu v oddělení 3T, 3Tm, mundáž spisů, závěrečné referáty

 

·   příprava jednání, protokolace u jednání, zápis protokolu v oddělení 4T, mundáž spisů, závěrečné referáty

 

·   příprava jednání, protokolace u jednání, zápis protokolu v oddělení 5T, 5Tm, mundáž spisů, závěrečné referáty

 

·   příprava jednání, zápis protokolu v oddělení 6T, 6Tm, mundáž spisů, závěrečné referáty

 

·   příprava jednání, protokolace u jednání, zápis protokolu v oddělení 7T, 7Tm, mundáž spisů, závěrečné referáty

 

·   příprava jednání, zápis protokolu v oddělení 23T, mundáž spisů, závěrečné referáty

 

·     příprava jednání, protokolace u jednání, zápis protokolu v oddělení 47T, mundáž spisů, závěrečné referáty

 

·     příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů, závěrečné referáty

 

plní úkoly i v ostatních senátech dle přidělení vedoucí kanceláře

Kateřina Kulhánková

 

 

Miroslava Žáková

 

 

Ilona Brychová

 

 

Pavlína Vránová

 

 

Petra Šelerová

 

Michaela Lužná

 

 

Dagmar Hrzánová

 

Petra Lešigová

 

 

Martina Surová

 

 

Soňa Vladařová

 

 

 

všechny se zastupují

navzájem

 

 

II.                OBČANSKOPRÁVNÍ ODDDĚLENÍ

 

 

na straně 13 se doplňuje:

 

Pověření k rozhodování o soudních poplatcích

Soudci Okresního soudu v Teplicích se pověřují rozhodováním o úhradě soudních poplatků ve splátkách postupem podle § 13 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění, ve spojení s ustanovením § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.

 

na straně 15 se mění:

 

19C

jednací dny:

Po, Čt

nápad věcí se nepřiděluje

 

Mgr. Eva Merhová

JUDr. Eva Tilleová

20C

jednací dny:

Út, Pá

nápad věcí C v rozsahu 100%

nápad věcí 120C od VSÚ

nápad věcí 120EC od VSÚ

JUDr. Eva Tilleová

Mgr. Veronika Lehnertová

 

 

 

 

na straně 16 se mění:

 

49E

 

 

 

49Nc-E

49EXE

·       rozhodování ve věcech E (prodej nemovitostí, vyklizení, prodej podniků, zřízení soudcovského zástavního práva, výkon rozhodnutí u nepeněžitého plnění) nápad se nepřiděluje

·       rozhodování ve věcech Nc-předražky nápad se nepřiděluje

·       rozhodování ve věcech Nc-souběh exekucí nápad se nepřiděluje

·       věci rozhodované VSÚ Ivanou Bieblovou, věci rozhodované VSÚ Ladislavou Lasslopovou,  následné úkony soudcovské ve věcech svého senátu a dále v senátech 55EXE, 56EXE, 59EXE, 60EXE, 62EXE, 63EXE, 64EXE

·       věci Cd-E podle § 260a o.s.ř. nápad se nepřiděluje

·       věci EXE se nepřidělují

·       rozhodování ve věcech podle § 260a-§260e o.s.ř. nápad se nepřiděluje

·       činnost dle Zákona č. 280/2009 Sb. (daňový řád), § 232 nápad se nepřiděluje

Mgr. Eva Merhová

Mgr. Ing. Bc. Martin Baťka

 

 

zástup ve věcech 49EXE

Mgr. Ing. Bc. Martin Baťka

 

 

 

na straně 18 se doplňuje:

 

16 PaNc

jednací dny:

Po, Čt

nápad v rozsahu 100%

v tom specializace věci „CIZINA" 100%

věci Nc–P s cizím prvkem v rozsahu 100%

předběžná opatření v rozsahu 100% 

rozhodování v detenčním řízení ve věci samé

 

asistent soudce Mgr. Ladislav Vaško

výkon jednotlivých úkonů soudního řízení z pověření JUDr. Dušana Macha v rozsahu 50%

JUDr. Dušan Mach

JUDr. Dana Havlínová

26 PaNc

jednací dny:

Út, Čt

nápad v rozsahu 100%

v tom specializace věci „CIZINA" 100%

věci Nc–P s cizím prvkem v rozsahu 100%

předběžná opatření v rozsahu 100% 

rozhodování v detenčním řízení ve věci samé 

 

asistent soudce Mgr. Ladislav Vaško

výkon jednotlivých úkonů soudního řízení z pověření JUDr. Jany Strachové v rozsahu 50%

JUDr. Jana Strachová

JUDr. Dana Kučerová

 

 

na straně 21 se mění:

 

zapisovatelky oddělení C, EC, Nc-E, EXE

·   příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 20C, 120C, 120EC

·   příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 13C, 113C, 113EC

·   příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 17C, 117C, 117EC

·   příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 18C, 118C, 118EC

·   příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 11C, 111C, 111EC

·   příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 8C, 108C, 108EC

 

·   příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 27C, 127C, 127EC

·   příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 10C, 110C, 110EC

·   příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 9C, 109C, 109EC

·   příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 24C, 124C, 124EC

·   příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 19C, 119C, 119EC, 14Nc-E, 44Nc, 49E, 49Nc, 49EXE

·   příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 41C, 141C, 14Nc-E, 43Nc, 48E, 48Nc, 48EXE

·   příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 21C, 121C

·   příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 25C, 125C

 

plní úkoly i v ostatních senátech dle přidělení vedoucí kanceláře

 

Veronika Maříková

 

Simona Zajícová

 

Denisa Velková

 

Petra Gutwaldová

 

Aneta Čurdová

 

Bc. Hana Kroupová

Lucie Skurská

 

Miroslava Navrátilová

 

Iveta Hollomotzová

 

Bc. Karolína Rusínová

 

Veronika Křtěnová

 

Bc. Michaela Klofáčová

 

Bc. Lenka Zieglerová

 

 

Ivana Zatloukalová

 

Bc. Lenka Zieglerová

 

 

všechny se zastupují

navzájem

 

 

 

na straně 16 se mění od 21. 9. 2015:

 

Funkce

Náplň práce

Jméno a příjmení/

Zastupuje

vyšší soudní úřednice C, EC, EPR

 

·   rozhodovací činnost rozhodování o návrzích na vydání platebního i elektronického platebního rozkazu v senátech 8C, 108C, 108EC, 10C , 110C, 110EC, 25C, 125C

·   nápad do senátu 108C je v rozsahu 100%

·   nápad do senátu 110C je v rozsahu 100%

·   nápad do senátu 125C je v rozsahu 100%

·   vyřizování 100% nápadu věcí týkajících se elektronických platebních rozkazů (EPR) a všech úkonů souvisejících, včetně zpracování statistiky

 

 

·   rozhodovací činnost rozhodování o návrzích na vydání platebního i elektronického platebního rozkazu v senátech 12C, 112C, 112EC, 19C, 119C, 119EC, 24C, 124C, 124EC, 27C, 127C, 127EC

·   nápad do senátu 112C je v rozsahu 50%

·   nápad do senátu 119C se nepřiděluje

·   nápad do senátu 124C je v rozsahu 100%

·   nápad do senátu 127C je v rozsahu 100%

·   vyřizování 100% nápadu věcí týkajících se elektronických platebních rozkazů (EPR) a všech úkonů souvisejících, včetně zpracování statistiky

 

 

·   rozhodovací činnost rozhodování o návrzích na vydání platebního i elektronického platebního rozkazu v senátech 9C, 109C, 109EC, 13C, 113C, 113EC

·   nápad do senátu 109C je v rozsahu 100%

·   nápad do senátu 113C je v rozsahu 100%

·   vyřizování 100% nápadu věcí týkajících se elektronických platebních rozkazů (EPR) a všech úkonů souvisejících, včetně zpracování statistiky

·   Cd – civilní dožádání

·   Nc-protesty směnek (šeků)

·   Nc-rozhodčí nálezy

·   Nc-záznamy o vykázání

·   Nc-všeobecná

·   Nc-žádosti CEO

 

všechny VSÚ:

·   vykonávají úkony dle pokynů soudců

·   samostatná rozhodovací činnost na úseku C

·   vyhotovování statistiky

·   provádějí výslechy

·   vyznačování právních mocí

·   provádějí kontroly SOP

·   pátrají po adresátech nedoručených zásilek

·   sledují konkurzy v agendě C v přidělených senátech

referují spisy ze lhůt

·   sepisují (přebírají) oznámení výhrady dle § 354 o.s.ř. 

 

Marcela Sandholzová

zastupuje Jitka Sláničková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Pejchová

zastupuje Štěpánka Frýdlová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štěpánka Frýdlová

zastupuje Eva Pejchová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tajemnice C, EC, EPR

 

·   rozhodovací činnost rozhodování o návrzích na vydání platebního i elektronického platebního rozkazu v senátech 18C, 118C, 118EC, 20C, 120C, 120EC, 21C, 121C

·   nápad do senátu 118C je v rozsahu 100%

·   nápad do senátu 120C je v rozsahu 100%

·   nápad do senátu 121C je v rozsahu 100%

·   vyřizování 100% nápadu věcí týkajících se elektronických platebních rozkazů (EPR) a všech úkonů souvisejících, včetně zpracování statistiky

 

·   rozhodovací činnost rozhodování o návrzích na vydání platebního i elektronického platebního rozkazu v senátech 11C, 111C, 111EC, 17C, 117C, 117EC, 41C, 141C

·   nápad do senátu 111C je v rozsahu 100%

·   nápad do senátu 117C je v rozsahu 50%

·   nápad do senátu 141C je v rozsahu 60%

·   vyřizování 100% nápadu věcí týkajících se elektronických platebních rozkazů (EPR) a všech úkonů souvisejících, včetně zpracování statistiky

·   Nc-insolvence

 

·   vykonávají úkony dle pokynů soudců

·   samostatná rozhodovací činnost na úseku C

·   vyhotovování statistiky

·   provádějí výslechy

·   vyznačování právních mocí

·   pátrají po adresátech nedoručených zásilek

Alena Kabourková

zastupuje Marcela Sandholzová

 

 

 

 

 

 

 

 

Jitka Sláničková

zastupuje Marcela Sandholzová

 

 

 

 

V Teplicích dne 31. srpna 2015

 

JUDr. Roman  D o b e š

         předseda soudu