Přejít k obsahu

Okresní soud v Teplicích

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Dodatek č.6 k rozvrhu práce 2015

Okresní soud v Teplicích

U Soudu 1450/11, 416 64 Teplice, tel. 417 599 111, fax. 417 539 101, podatelna@osoud.tep.justice.cz

 

 

29)Spr 501/2015

 

 

Dodatek č. 6

 

rozvrhu práce Okresního soudu v Teplicích pro rok 2015

 

 

Rozvrh práce Okresního soudu v Teplicích Spr 851/2014 ze dne 17. 12. 2014 se s účinností od 1. 8. 2015 mění takto:

 

 

I.                    

na straně 16 se mění:

 

49E

 

 

 

49Nc-E

49EXE

·       rozhodování ve věcech E (prodej nemovitostí, vyklizení, prodej podniků, zřízení soudcovského zástavního práva, výkon rozhodnutí u nepeněžitého plnění) v rozsahu 100%

·       rozhodování ve věcech Nc-předražky v rozsahu 100%

·       rozhodování ve věcech Nc-souběh exekucí v rozsahu 100%

·       věci rozhodované VSÚ Ivanou Bieblovou, věci rozhodované VSÚ Ladislavou Lasslopovou,  následné úkony soudcovské ve věcech svého senátu a dále v senátech 55EXE, 56EXE, 59EXE, 60EXE, 62EXE, 63EXE, 64EXE

·       věci Cd-E podle § 260a v rozsahu 100%

·       věci EXE se nepřidělují

·       rozhodování ve věcech podle § 260a-§260e o.s.ř. v rozsahu 100%

·       činnost dle Zákona č. 280/2009 Sb. (daňový řád), § 232 v rozsahu 100%

Mgr. Eva Merhová

Mgr. Ing. Bc. Martin Baťka

 

 

zástup ve věcech 49EXE

Mgr. Ing. Bc. Martin Baťka

 

 

V Teplicích dne 24. července 2015

 

JUDr. Roman  D o b e š

         předseda soudu