Přejít k obsahu

Okresní soud v Teplicích

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Dodatek č.4 k rozvrhu práce 2015

Okresní soud v Teplicích

U Soudu 1450/11, 416 64 Teplice, tel. 417 599 111, fax. 417 539 101, podatelna@osoud.tep.justice.cz

 

 

29)Spr 399/2015

 

Dodatek č. 4

 

rozvrhu práce Okresního soudu v Teplicích pro rok 2015

 

 

Rozvrh práce Okresního soudu v Teplicích Spr 851/2014 ze dne 17. 12. 2014 se s účinností od 15. 6. 2015 mění a doplňuje takto:

 

 

I.                    

 

na straně 12 se mění:

 

protokolující úřednice, zapisovatelka

·   příprava jednání, protokolace u jednání, zápis protokolu v oddělení 1T, mundáž spisů, závěrečné referáty

 

·   příprava jednání, protokolace u jednání, zápis protokolu v oddělení 2T, 58T, mundáž spisů, závěrečné referáty

 

·   příprava jednání, protokolace u jednání, zápis protokolu v oddělení 3T, 3Tm, mundáž spisů, závěrečné referáty

 

·   příprava jednání, protokolace u jednání, zápis protokolu v oddělení 4T, mundáž spisů, závěrečné referáty

 

·   příprava jednání, protokolace u jednání, zápis protokolu v oddělení 5T, 5Tm, mundáž spisů, závěrečné referáty

 

·   příprava jednání, protokolace u jednání, zápis protokolu v oddělení 6T, 6Tm, mundáž spisů, závěrečné referáty

 

·   příprava jednání, protokolace u jednání, zápis protokolu v oddělení 7T, 7Tm, mundáž spisů, závěrečné referáty

 

·   příprava jednání, zápis protokolu v oddělení 23T, mundáž spisů, závěrečné referáty

 

·     příprava jednání, protokolace u jednání, zápis protokolu v oddělení 47T, mundáž spisů, závěrečné referáty

 

plní úkoly i v ostatních senátech dle přidělení vedoucí kanceláře

Kateřina Kulhánková

 

 

Markéta Svobodová

Miroslava Žáková

 

Ilona Brychová

 

 

Pavlína Vránová

 

Petra Šelerová

 

Miroslava Žáková

 

 

Dagmar Hrzánová

 

Petra Lešigová

 

 

Martina Surová

 

 

všechny se zastupují

navzájem

 

 

 

II.                 

 

na straně 15 a násl. se mění:

 

20C

jednací dny:

Út, Pá

nápad věcí C v rozsahu 50%

nápad věcí 120C od VSÚ

nápad věcí 120EC od VSÚ

JUDr. Eva Tilleová

Mgr. Veronika Lehnertová

 

 

25C

jednací dny:

Po, St

 

nápad věcí C v rozsahu 100%

předběžná opatření v rozsahu 100%

nápad věcí 125C od VSÚ

nápad EVC a EvET v rozsahu 100%

Mgr. Jana Hackerová

Mgr. Marcel Klimša

 

 

na straně 21 a násl. se mění:

 

tajemnice C, EC, EPR

 

·    rozhodovací činnost rozhodování o návrzích na vydání platebního i elektronického platebního rozkazu v senátech 18C, 118C, 118EC, 20C, 120C, 120EC, 21C, 121C

·    nápad do senátu 118C je v rozsahu 100%

·    nápad do senátu 120C je v rozsahu 50%

·    nápad do senátu 121C je v rozsahu 100%

·    vyřizování 100% nápadu věcí týkajících se elektronických platebních rozkazů (EPR) a všech úkonů souvisejících, včetně zpracování statistiky

Alena Kabourková

zastupuje Eva Ondo-Eštoková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na straně 21 se mění:

 

zapisovatelky oddělení C, EC, Nc-E, EXE

·   příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 20C, 120C, 120EC

·   příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 13C, 113C, 113EC

·   příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 17C, 117C, 117EC

·   příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 18C, 118C, 118EC

·   příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 11C, 111C, 111EC

·   příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 8C, 108C, 108EC

 

·   příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 27C, 127C, 127EC

·   příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 10C, 110C, 110EC

·   příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 9C, 109C, 109EC

 

·   příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 24C, 124C, 124EC

·   příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 19C, 119C, 119EC, 14Nc-E, 44Nc, 49E, 49Nc, 49EXE

·   příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 41C, 141C, 14Nc-E, 43Nc, 48E, 48Nc, 48EXE

·   příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 21C, 121C

·   příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 25C, 125C

 

plní úkoly i v ostatních senátech dle přidělení vedoucí kanceláře

 

Veronika Maříková

 

Simona Zajícová

 

Denisa Velková

 

Petra Gutwaldová

 

Aneta Čurdová

 

Bc. Hana Kroupová

Lucie Skurská

 

Miroslava Navrátilová

 

Iveta Hollomotzová

 

Soňa Vladařová

Bc. Karolína Rusínová

 

Veronika Křtěnová

 

Bc. Michaela Klofáčová

 

Bc. Lenka Zieglerová

 

 

Ivana Zatloukalová

 

Bc. Lenka Zieglerová

 

 

všechny se zastupují

navzájem

 

 

V Teplicích dne 9. června 2015

 

JUDr. Roman  D o b e š

         předseda soudu