Přejít k obsahu

Okresní soud v Teplicích

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Dodatek č.3 k rozvrhu práce 2015

Okresní soud v Teplicích

U Soudu 1450/11, 416 64 Teplice, tel. 417 599 111, fax. 417 539 101, podatelna@osoud.tep.justice.cz

 

29)Spr 274/2015

 

Dodatek č. 3

 

rozvrhu práce Okresního soudu v Teplicích pro rok 2015

 

 

Rozvrh práce Okresního soudu v Teplicích Spr 851/2014 ze dne 17. 12. 2014 se s účinností od 13. 4. 2015 mění a doplňuje takto:

 

I.                    

 

na straně 23 a násl. se doplňuje:

 

tajemnice E

·      provádí úkony po vydání usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí - 1. povinný s počátečním písmenem A-I ve věcech 35E

·      EXE, Nc - § 259, § 260 – pomoc soudu před nařízení výkonu rozhodnutí

 

·      provádí úkony po vydání usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí ve věcech 37E

·      rozhodování ve věcech návrhů se specializací „VYM. OS" napadlých do 31. 12. 2012

·      EXE, Nc - § 259, § 260 – pomoc soudu před nařízení výkonu rozhodnutí

·      dohled nad rejstříky a úkony soudních exekutorů

·      přípravné úkony ve věcech stížností na činnost úřadů soudních exekutorů

 

·      provádí úkony po vydání usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí ve věcech 38E a 48E

·      EXE, Nc - § 259, § 260 – pomoc soudu před nařízení výkonu rozhodnutí

 

·      pátrá po adresátech nedoručených zásilek

·      vyznačování právních mocí

·      provádí výslechy

·      odstraňuje vady podání

·      zpracovává koncepty předkládacích zpráv pro soudce (odvolání)

·      rozhoduje o znalečném

·      ustanovuje opatrovníky

Pavlína Křtěnová Kastlová

 

 

 

 

Naděžda Liscová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiří Novotný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zastupují se navzájem

 

V Teplicích dne 10. dubna 2015

 

JUDr. Roman  D o b e š

         předseda soudu