Přejít k obsahu

Okresní soud v Teplicích

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Dodatek č.2 k rozvrhu práce 2015

Okresní soud v Teplicích

U Soudu 1450/11, 416 64 Teplice, tel. 417 599 111, fax. 417 539 101, podatelna@osoud.tep.justice.cz

 

29)Spr 254/2015

 

Dodatek č. 2

 

rozvrhu práce Okresního soudu v Teplicích pro rok 2015

 

 

Rozvrh práce Okresního soudu v Teplicích Spr 851/2014 ze dne 17. 12. 2014 se s účinností od 1. 4. 2015 mění a doplňuje takto:

 

I.                    

 

na straně 20 se mění a doplňuje:

 

Funkce

Náplň práce

Jméno a příjmení/

Zastupuje

vyšší soudní úřednice C, EC, EPR

 

·    rozhodovací činnost rozhodování o návrzích na vydání platebního i elektronického platebního rozkazu v senátech 8C, 108C, 108EC, 10C , 110C, 110EC, 25C, 125C

·    nápad do senátu 108C je v rozsahu 100%

·    nápad do senátu 110C je v rozsahu 100%

·    nápad do senátu 125C je v rozsahu 100%

·    vyřizování 100% nápadu věcí týkajících se elektronických platebních rozkazů (EPR) a všech úkonů souvisejících, včetně zpracování statistiky

·    Cd-civilní dožádání

·    Nc-insolvence

 

·    rozhodovací činnost rozhodování o návrzích na vydání platebního i elektronického platebního rozkazu v senátech 12C, 112C, 112EC, 19C, 119C, 119EC, 24C, 124C, 124EC, 27C, 127C, 127EC

·    nápad do senátu 112C je v rozsahu 50%

·    nápad do senátu 119C je v rozsahu 60%

·    nápad do senátu 124C je v rozsahu 100%

·    nápad do senátu 127C je v rozsahu 100%

·    vyřizování 100% nápadu věcí týkajících se elektronických platebních rozkazů (EPR) a všech úkonů souvisejících, včetně zpracování statistiky

·    Nc-protesty směnek (šeků)

·    Nc-rozhodčí nálezy

·    Nc-záznamy o vykázání

·    Nc-všeobecná

·    Nc-žádosti CEO

 

všechny VSÚ:

·    vykonávají úkony dle pokynů soudců

·    samostatná rozhodovací činnost na úseku C

·    vyhotovování statistiky

·    provádějí výslechy

·    vyznačování právních mocí

·    provádějí kontroly SOP

·    pátrají po adresátech nedoručených zásilek

·    sledují konkurzy v agendě C v přidělených senátech

referují spisy ze lhůt

·    sepisují (přebírají) oznámení výhrady dle § 354 o.s.ř. 

 

Marcela Sandholzová

zastupuje Jitka Sláničková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Ondo-Eštoková

zastupuje Alena Kabourková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tajemnice C, EC, EPR

 

·    rozhodovací činnost rozhodování o návrzích na vydání platebního i elektronického platebního rozkazu v senátech 9C , 109C, 109EC, 18C, 118C, 118EC, 20C, 120C, 120EC, 21C, 121C

·    nápad do senátu 109C je v rozsahu 100%

·    nápad do senátu 118C je v rozsahu 100%

·    nápad do senátu 120C se nepřiděluje

·    nápad do senátu 121C je v rozsahu 100%

·    vyřizování 100% nápadu věcí týkajících se elektronických platebních rozkazů (EPR) a všech úkonů souvisejících, včetně zpracování statistiky

 

·    rozhodovací činnost rozhodování o návrzích na vydání platebního i elektronického platebního rozkazu v senátech 11C, 111C, 111EC, 13C, 113C, 113EC, 17C, 117C, 117EC, 41C, 141C

·    nápad do senátu 111C je v rozsahu 100%

·    nápad do senátu 113C je v rozsahu 100%

·    nápad do senátu 117C je v rozsahu 50%

·    nápad do senátu 141C je v rozsahu 60%

·    vyřizování 100% nápadu věcí týkajících se elektronických platebních rozkazů (EPR) a všech úkonů souvisejících, včetně zpracování statistiky

 

·    vykonávají úkony dle pokynů soudců

·    samostatná rozhodovací činnost na úseku C

·    vyhotovování statistiky

·    provádějí výslechy

·    vyznačování právních mocí

·    pátrají po adresátech nedoručených zásilek

Alena Kabourková

zastupuje Eva Ondo-Eštoková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jitka Sláničková

zastupuje Marcela Sandholzová

 

 

 

na straně 22 a násl. se mění:

 

vyšší soudní úřednice P, L

v senátech

15PaNc, 16PaNc, 26PaNc,

 

·    Nc – rozhodování o určení otcovství souhlasným prohlášením

·    L – rozhodování ve věcech detenčního řízení s výjimkou rozhodnutí ve věci samé v rozsahu 50%

·    Cd – civilní dožádání v oboru působnosti P/Nc

·    sepisuje souhlas rodičů osvojovaného dítěte k osvojení dle § 810 NOZ

·    sepisuje odvolání souhlasu rodičů osvojovaného dítěte k osvojení dle § 817 odst. 3 NOZ

·    vyznačování právních mocí

·    vede porozsudkovou agendu

·    pátrá po adresátech nedoručených zásilek

·    provádí kontrolu ústavních výchov, dohledů, pěstounských péčí, nesvéprávných

·    vede statistiku

·    provádí výslechy

kontroluje kancelář oddělení P

Blanka Tolarová

zastupuje

Naďa Lebedová

vyšší soudní úřednice P, L

14PaNc, 22PaNc,

71PaNc,

28Rod

·    Nc – rozhodování o určení otcovství souhlasným prohlášením

·    L – rozhodování ve věcech detenčního řízení s výjimkou rozhodnutí ve věci samé v rozsahu 50%

·    Cd – civilní dožádání v oboru působnosti P/Nc

·    sepisuje souhlas rodičů osvojovaného dítěte k osvojení dle § 810 NOZ

·    sepisuje odvolání souhlasu rodičů osvojovaného dítěte k osvojení dle § 817 odst. 3 NOZ

·    vyznačování právních mocí

·    vede porozsudkovou agendu

·    pátrá po adresátech nedoručených zásilek

·    provádí kontrolu ústavních výchov, dohledů, pěstounských péčí, nesvéprávných

·    ustanovuje znalce a rozhoduje o znalečném, tlumočném, svědečné, odměně advokátů v rejstříku ROD včetně poukazů pro účtárnu

·    v rejstříku ROD provádí kontrolu při nařízení dohledu probačního úředníka

·    vede statistiku

·    provádí výslechy

kontroluje kancelář oddělení P

Naďa Lebedová

zastupuje

Blanka Tolarová

 

 

V Teplicích dne 31. března 2015

 

JUDr. Roman  D o b e š

         předseda soudu