Přejít k obsahu

Okresní soud v Teplicích

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Dodatek č.1 k rozvrhu práce 2015

Okresní soud v Teplicích

U Soudu 1450/11, 416 64 Teplice, tel. 417 599 111, fax. 417 539 101, podatelna@osoud.tep.justice.cz

 

29)Spr 172/2015

 

Dodatek č. 1

 

rozvrhu práce Okresního soudu v Teplicích pro rok 2015

 

 

Rozvrh práce Okresního soudu v Teplicích Spr 851/2014 ze dne 17. 12. 2014 se s účinností od 1. 3. 2015 mění a doplňuje takto:

 

I.                    

 

na straně 10 se mění a doplňuje:

 

Jmenný seznam přísedících pro úsek T:

Aurová

Eva

 

Kočová

Miluše

 

Prücknerová

Hana

Čaradová

Marie

 

Konšelová

Antonie

 

Rážová

Libuše Bc.

Čermáková

Božena

 

Konvička

Vladimír Mgr.

 

Richterová

Marcela

Dolejšová

Danuše

 

Kounovský

Miloslav

 

Roušal

Alexander

Flekalová

Slavomíra Bc.

 

Krčmář

František

 

Salačová

Libuše

Friš

František

 

Kružíková

Hana Šormová

 

Schmied

Karel

Fryčová

Markéta Mgr.

 

Krycner

Bořivoj

 

Součková

Věra Ing.

Hajný

Oldřich

 

Lisý

Jiří

 

Suchý

Jiří Ing.

Hapštáková

Pavlína Bc.

 

Macháčková

Hana

 

Svoboda

Jaroslav

Hnízdilová

Anna

 

Mayerhoferová

Jana

 

Šindelářová

Hana

Hradecká

Zdeňka

 

Mical

Radek

 

Šlincová

Marcela

Hrubá

Irena

 

Nováková

Miloslava

 

Štajncová

Hana

Hýská

Charlotta

 

Nováková

Zdeňka

 

Vančová

Erika

Chládek

Zdeněk

 

Obracaníková

Dana

 

Vízková

Zdeňka

Chvojka

Jiří

 

Paunkovič

Petr

 

Vlčková

Marcela Elizabeth

Jakešová

Jana

 

Pernerová

Radka Bc.

 

Vokáčová

Marie Ing.

Jenatschková

Krista

 

Podaný

Drahoslav

 

Vytejčková

Hedvika

Kabourková

Alena

 

Podlena

Josef

 

Zachová

Helena

Kašparová

Marie

 

Prajová

Sylvia

 

Zajdáková

Vlasta

Kellnerová

Kristina

 

Prokůpková

Irena

 

Zdvihalová

Ilona

 

II.

 

a) civilní sporné na straně 14 a násl. se mění:

 

 

 

Soudní oddělení

Obor působnosti C

Soudce/Zástupce

11C

jednací dny:

Út, Pá

nápad věcí C v rozsahu   100%

předběžná opatření v rozsahu 100%

nápad věcí 111C od VSÚ

nápad věcí 111EC od VSÚ

nápad EVC a EvET v rozsahu 100%

Milan Virag

JUDr. Dana Kučerová

12C

jednací dny:

St, Pá

nápad věcí C v rozsahu   50%

nápad věcí 112C od VSÚ

 

JUDr. Dana Kučerová

JUDr. Ivana Dvořáková

17C

jednací dny:

Út

nápad věcí C v rozsahu 50%

nápad věcí 117C od VSÚ

nápad věcí 117EC od VSÚ

nápad EVC a EvET v rozsahu 100%

 

asistentka soudce JUDr. Lucie Yakut

výkon jednotlivých úkonů soudního řízení z pověření JUDr. Daniely Novotné v rozsahu 50%

JUDr. Daniela Novotná

Mgr. Jitka Škodová

 

24C

jednací dny:

St, Čt

 

nápad věcí C v rozsahu 100%

v tom specializace věci „PRACOVNÍ" v rozsahu 100%

předběžná opatření v rozsahu 100%

nápad věcí 124C od VSÚ

nápad věcí 124EC od VSÚ

nápad EVC a EvET v rozsahu 100%

JUDr. Kamila Kocajová

Mgr. Jana Růžičková

 

 

Mgr. Diana Fujdiak

(zástupce pouze ve věcech specializace PRACOVNÍ)

25C

jednací dny:

Po, St

 

nápad věcí C v rozsahu 100%

předběžná opatření v rozsahu 100%

nápad věcí 125C od VSÚ

nápad EVC a EvET v rozsahu 100%

Mgr. Jana Růžičková

Mgr. Marcel Klimša

 

                             

na straně 17 se mění:

 

 

 

Soudní oddělení

Obor působnosti D a pozůstalostní

Soudce

36D           1.

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

2.

 

·      věci D – dokončení činnosti soudu v dědickém řízení

·      Rozhodování v řízení o pozůstalosti dle § 98 a násl. z.s.ř. a § 374 odst. 3 o.s.ř.

·      vyřizování dožádání s cizinou mimo Slovenskou republiku

·      Sd – v rozsahu, ve kterém nemůže rozhodovat VSÚ

·      Nc-dědické v rozsahu, ve kterém nemůže rozhodovat VSÚ

·      rozhodování o žalobách na obnovu řízení pro zmatečnost do věcí evidovaných v rejstřících D, U, Sd

JUDr. Dana Havlínová

Mgr. Jana Růžičková

 

věci D – dokončení činnosti soudu v dědickém řízení

JUDr. Eva Tilleová

JUDr. Dana Havlínová

 

 

 

na straně 20 se mění a doplňuje:

 

Jmenný seznam přísedících pro úsek C:

Barešová

Miroslava

 

Kabourková

Alena

 

Pospíšilová

Jindřiška

Bartáková

Marcela Mgr.

 

Kaplánková

Ivana

 

Pravdová

Dana

Brožíková

Svatava

 

Klouček

Petr

 

Říha

Kamil Ing.

Dvořáková

Nataša

 

Kmeť

Gabriel

 

Sochorová

Libuše

Fábera

Milan Ing.

 

Koblih

Miroslav

 

Szmudová

Věra

Flašková

Marie

 

Langer

Jiří

 

Šimbera

Zbyněk Mgr.

Frišová

Marta

 

Lísková

Danuše

 

Uhrová

Miloslava

Hlavínová

Ivana

 

Mayer

Milan

 

Vinický

Ivan

Jirková

Jiřina

 

Pavlíček

Vladimír

 

Žbánková

Dagmar Mgr.

Jozová

Jitka

 

Pernerová

Radka Bc.

 

 

 

 

 

Funkce

Náplň práce

Jméno a příjmení/

Zastupuje

vyšší soudní úřednice C, EC, EPR

 

·   rozhodovací činnost rozhodování o návrzích na vydání platebního i elektronického platebního rozkazu v senátech 8C, 108C, 108EC, 10C , 110C, 110EC, 25C, 125C

·   nápad do senátu 108C je v rozsahu 100%

·   nápad do senátu 110C je v rozsahu 100%

·   nápad do senátu 125C je v rozsahu 100%

·   vyřizování 100% nápadu věcí týkajících se elektronických platebních rozkazů (EPR) a všech úkonů souvisejících, včetně zpracování statistiky

·   Cd – civilní dožádání

·   Nc-insolvence

 

Marcela Sandholzová

zastupuje Blanka Tolarová

 

 

            na straně 26 se mění a doplňuje:

 

zapisovatelky oddělení C, EC, Nc-E, EXE

·   příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 25C, 125C

 

plní úkoly i v ostatních senátech dle přidělení vedoucí kanceláře

 

Zuzana Königová

 

 

všechny se zastupují

navzájem

 

V Teplicích dne 26. února 2015

 

JUDr. Roman  D o b e š

         předseda soudu