Přejít k obsahu

Okresní soud v Teplicích

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Dodatek č.9 k rozvrhu práce 2014

Okresní soud v Teplicích

U Soudu 1450/11, 416 64 Teplice, tel. 417 599 111, fax. 417 539 101, podatelna@osoud.tep.justice.cz

 

 

29)Spr 645/2014

 

 

Dodatek č. 9

rozvrhu práce Okresního soudu v Teplicích pro rok 2014

 

 

Rozvrh práce Okresního soudu v Teplicích Spr 922/2013 ze dne 18. 12. 2013 se s účinností od 8. 9. 2014 mění a doplňuje takto:

 

 

I.                    

 

na straně 4 a násl. se mění:

 

4T

jednací dny

Po, Čt

nápad věcí T v rozsahu 100%

v tom specializace „VAZBA" v rozsahu  100%

Td   100%

Nt   100%

Mgr. Milan Ferenc

JUDr. Dana Kolářová

 

 

 

V Teplicích dne 8. září 2014

 

 

JUDr. Roman  D o b e š

         předseda soudu