Přejít k obsahu

Okresní soud v Teplicích

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Dodatek č.8 k rozvrhu práce 2014

Okresní soud v Teplicích

U Soudu 1450/11, 416 64 Teplice, tel. 417 599 111, fax. 417 539 101, podatelna@osoud.tep.justice.cz

 

 

29)Spr 628/2014

 

 

Dodatek č. 8

rozvrhu práce Okresního soudu v Teplicích pro rok 2014

 

 

Rozvrh práce Okresního soudu v Teplicích Spr 922/2013 ze dne 18. 12. 2013 se s účinností od 1. 9. 2014 mění a doplňuje takto:

 

 

I.                    

 

na straně 4 a násl. se mění:

 

1T

jednací dny

Po, St

nápad věcí T v rozsahu 100%

v tom specializace „VAZBA" v rozsahu  100%

Td   100%

Nt   100%

Mgr. Stanislav Řehola

JUDr. Miroslav Čapek

 

 

 

II.                 

 

na straně 13 a násl. se mění:

 

8C

jednací dny:

Út, Čt

věci C v rozsahu 100%

v tom specializace věci „OBCHODNÍ" v rozsahu 100%

v tom specializace věci „OBCHODNÍ-CIZINA" v rozsahu 100%

předběžná opatření v rozsahu   100%

nápad věcí 108C od VSÚ

nápad věcí 108EC od VSÚ

JUDr. Jana Adamcová

Mgr. Diana Fujdiak

 

 

 

 

na straně 19 a násl. se mění:

 

vyšší soudní úřednice C, EC, EPR

 

·    rozhodovací činnost rozhodování o návrzích na vydání platebního i elektronického platebního rozkazu v senátech 8C, 108C, 108EC, 10C , 110C, 110EC, 21C, 121C, 25C, 125C

·    nápad do senátu 108C je v rozsahu 100%

·    nápad do senátu 110C je v rozsahu 100%

·    nápad do senátu 121C je v rozsahu 100%

·    nápad do senátu 125C se nepřiděluje

·    vyřizování 100% nápadu věcí týkajících se elektronických platebních rozkazů (EPR) a všech úkonů souvisejících, včetně zpracování statistiky

·    Cd – civilní dožádání

·    Nc-insolvence

 

Marcela Sandholzová

zastupuje Blanka Tolarová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Teplicích dne 29. srpna 2014

 

 

JUDr. Roman  D o b e š

         předseda soudu