Přejít k obsahu

Okresní soud v Teplicích

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Dodatek č.7 k rozvrhu práce 2014

Okresní soud v Teplicích

U Soudu 1450/11, 416 64 Teplice, tel. 417 599 111, fax. 417 539 101, podatelna@osoud.tep.justice.cz

 

 

29)Spr 463/2014

 

 

Dodatek č. 7

rozvrhu práce Okresního soudu v Teplicích pro rok 2014

 

 

Rozvrh práce Okresního soudu v Teplicích Spr 922/2013 ze dne 18. 12. 2013 se s účinností od 1. 7. 2014 mění a doplňuje takto:

 

 

I.                    

 

na straně 4 a násl. se mění:

 

 

6T

jednací dny

Út, Čt

nápad věcí T v rozsahu  90%

v tom specializace „VAZBA" v rozsahu  100%

nápad trestních věcí mladistvých – 6Tm  100%

v tom specializace „VAZBA" v rozsahu  100%

Td   100%

Nt   100%

Mgr. Martin Roubalík

Mgr. Martin Parolek

 

7T

jednací dny

Út, Čt

nápad věcí T v rozsahu  90%

v tom specializace „VAZBA" v rozsahu  100%

nápad trestních věcí mladistvých – 7Tm  100%

v tom specializace „VAZBA" v rozsahu  100%

Td   100%

Nt   100%

Mgr. Martin Parolek

JUDr. Roman Dobeš

 

Mgr. Martin Roubalík

(zástupce pouze ve věcech Tm)

47T

jednací den

Čt

nápad věcí T v rozsahu   25%

v tom specializace „VAZBA" v rozsahu   25%

Td    25%

Nt    25%

asistentka soudce Mgr. Eva Habánová

výkon jednotlivých úkonů soudního řízení z pověření JUDr. Romana Dobeše

JUDr. Roman Dobeš

Mgr. Stanislav Řehola

 

 

na straně 9 se mění:

 

 

Jmenný seznam přísedících pro úsek T:

Aurová

Eva

 

Konvička

Vladimír Mgr.

 

Rážová

Libuše Bc.

Čaradová

Marie

 

Kounovský

Miloslav

 

Richterová

Marcela

Čermáková

Božena

 

Krčmář

František

 

Roušal

Alexander

Dolejšová

Danuše

 

Kružíková

Hana Šormová

 

Salačová

Libuše

Flekalová

Slavomíra Bc.

 

Krycner

Bořivoj

 

Schmied

Karel

Friš

František

 

Kýzlová

Zdeňka

 

Součková

Věra Ing.

Fryčová

Markéta Mgr.

 

Lisý

Jiří

 

Suchý

Jiří Ing.

Hapštáková

Pavlína Bc.

 

Macháčková

Hana

 

Šimbera

Zbyněk Mgr.

Hnízdilová

Anna

 

Mayer

Milan

 

Šindelářová

Hana

Hradecká

Zdeňka

 

Mayerhoferová

Jana

 

Štajncová

Hana

Hrubá

Irena

 

Mical

Radek

 

Vančová

Erika

Hýská

Charlotta

 

Nováková

Miloslava

 

Vízková

Zdeňka

Chládek

Zdeněk

 

Nováková

Zdeňka

 

Vlčková

Marcela Elizabeth

Chvojka

Jiří

 

Obracaníková

Dana

 

Vokáčová

Marie Ing.

Jakešová

Jana

 

Paunkovič

Petr

 

Vytejčková

Hedvika

Jenatschková

Krista

 

Podaný

Drahoslav

 

Zachová

Helena

Kašparová

Marie

 

Podlena

Josef

 

Zajdáková

Vlasta

Kellnerová

Kristina

 

Prajová

Sylvia

 

Zdvihalová

Ilona

Kmeť

Gabriel

 

Prokůpková

Irena

 

 

 

Konšelová

Antonie

 

Prücknerová

Hana

 

 

 

 

 

na straně 10 a násl. se mění:

 

 

soudní tajemnice

·    vykonává úkony podle zák. č. 121/2008 Sb. v rejstříku 3T, 5T, 6T

·    vykonává úkony dle pokynů soudců

·    provádí úkony ve spisech přípravného řízení

·    provádí výslechy

·    činí dotazy ve věcech PO

·    vyznačuje právní moci

·    pátrá po adresátech nedoručených zásilek

·    rozhoduje o tlumočném, znalečném, svědečném, odměnách advokátů a o odměnách zmocněnců poškozených

·    nařizuje výkony trestů a vydává příkazy k dodání do výkonu trestu a příkazy k dodání do ochranného léčení

·    vydává rozhodnutí o přeměně nezaplaceného peněžitého trestu, rozhodnutí o odkladu výkonu trestu

·    provádí kontrolní činnost trestní kanceláře podle § 6 odst. 2 v.k.ř.

·    vydává rozhodnutí o nařízení výkonu trestu obecně prospěšných prací podle § 336 odst. 2 tr.ř.

Kateřina Smrkovská

zástupce

Bc. Kateřina Langerová

soudní tajemnice

 

·    vykonává úkony podle zák. č. 121/2008 Sb. v rejstříku   23T

·    vykonává úkony dle pokynů soudců

·    provádí úkony ve spisech přípravného řízení

·    provádí výslechy

·    činí dotazy ve věcech PO

·    vyznačuje právní moci

·    pátrá po adresátech nedoručených zásilek

·    rozhoduje o tlumočném, znalečném, svědečném, odměnách advokátů a o odměnách zmocněnců poškozených

·    nařizuje výkony trestů a vydává příkazy k dodání do výkonu trestu a příkazy k dodání do ochranného léčení

·    vydává rozhodnutí o přeměně nezaplaceného peněžitého trestu, rozhodnutí o odkladu výkonu trestu

·   provádí kontrolní činnost trestní kanceláře podle § 6 odst. 2 v.k.ř.

·   vydává rozhodnutí o nařízení výkonu trestu obecně prospěšných prací podle § 336 odst. 2 tr.ř.

Jitka Valentová zástupce

Simona Antropiusová

 

 

II.                 

 

na straně 13 a násl. se mění:

 

 

17C

jednací dny:

Po, St

nápad věcí C v rozsahu 50%

předběžná opatření v rozsahu 100% 

nápad věcí 117C od VSÚ

nápad věcí 117EC od VSÚ

nápad EVC a EvET v rozsahu 100%

 

asistentka soudce JUDr. Lucie Yakut

výkon jednotlivých úkonů soudního řízení z pověření JUDr. Daniely Novotné

JUDr. Daniela Novotná

Mgr. Jitka Škodová

 

41C

jednací dny:

Po, St

věci C v rozsahu 60%

v tom specializace věci „OBCHODNÍ" v rozsahu 100%

v tom specializace věci „OBCHODNÍ-CIZINA" v rozsahu 100%

předběžná opatření v rozsahu 100%

nápad věcí 141C od VSÚ

nápad EVC a EvET v rozsahu 100%

Mgr. Ing. Bc. Martin Baťka

JUDr. Jana Adamcová

 

Mgr. Veronika Lehnertová

(zástupce pouze ve věcech se specializací věci obchodní, obchodní cizina, obchodní EVC a EvET)

 

 

na straně 16 a násl. se mění:

 

 

26 PaNc

jednací dny:

Út, Čt

nápad v rozsahu 100%

v tom specializace věci „CIZINA" 100%

věci Nc–P s cizím prvkem v rozsahu 100%

předběžná opatření v rozsahu 100% 

rozhodování v detenčním řízení ve věci samé 

JUDr. Jana Strachová

JUDr. Dana Kučerová

71 PaNc

jednací dny:

Út, Pá

nápad v rozsahu 100%

v tom specializace věci „CIZINA" 100%

věci Nc–P s cizím prvkem v rozsahu 100%

předběžná opatření v rozsahu 100% 

rozhodování v detenčním řízení ve věci samé

JUDr. Dana Kučerová

JUDr. Zdeňka Horčicová

 

 

na straně 19 se mění:

 

 

Jmenný seznam přísedících pro úsek C:

Bartáková

Marcela Mgr.

 

Jirková

Jiřina

 

Pospíšilová

Jindřiška

Brožíková

Svatava

 

Jozová

Jitka

 

Říha

Kamil Ing.

Dvořáková

Nataša

 

Kaplánková

Ivana

 

Sochorová

Libuše

Fábera

Milan Ing.

 

Klouček

Petr

 

Szmudová

Věra

Flašková

Marie

 

Koblih

Miroslav

 

Uhrová

Miloslava

Frišová

Marta

 

Langer

Jiří

 

Žbánková

Dagmar Mgr.

Hlavínová

Ivana

 

Pavlíček

Vladimír

 

 

 

 

 

na straně 21 se mění:

 

 

vyšší soudní úřednice P, L

14PaNc, 22PaNc,

71PaNc,

28Rod

·    Nc – rozhodování o určení otcovství souhlasným prohlášením

·    L – rozhodování ve věcech detenčního řízení s výjimkou rozhodnutí ve věci samé v rozsahu 50%

·    Cd – civilní dožádání v oboru působnosti P/Nc

·    sepisuje souhlas rodičů osvojovaného dítěte k osvojení dle § 810 NOZ

·    sepisuje odvolání souhlasu rodičů osvojovaného dítěte k osvojení dle § 817 odst. 3 NOZ

·    vyznačování právních mocí

·    vede porozsudkovou agendu

·    pátrá po adresátech nedoručených zásilek

·    provádí kontrolu ústavních výchov, dohledů, pěstounských péčí, nesvéprávných

·    ustanovuje znalce a rozhoduje o znalečném, tlumočném, svědečné, odměně advokátů v rejstříku ROD včetně poukazů pro účtárnu

·    v rejstříku ROD provádí kontrolu při nařízení dohledu probačního úředníka

·    vede statistiku

·    provádí výslechy

kontroluje kancelář oddělení P

Naďa Lebedová

zastupuje

Magda Štroblová

 

 

na straně 24 se mění:

 

 

vedoucí kanceláře P

·    vede rejstřík P – 15PaNc, 16PaNc, 26PaNc

·    vede rejstřík L

 

·    vede rejstřík P – 14PaNc, 22PaNc, 71PaNc, 28Rod

·    vede rejstřík – Nc - opatro

 

·    řídí práci zapisovatelek

·    doručuje písemnosti

Irena Pospíšilová

 

 

Lucie Dlouhá

 

 

 

zastupují se navzájem

 

 

na straně 25 se mění:

 

zapisovatelky

oddělení P

·   příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 16PaNc

·   příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 14PaNc, 28Rod

·   příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 22PaNc, D

·   příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 26PaNc, 12C, 112C, 112EC,

·   příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 15PaNc

·   příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 71PaNc

 

Ivana Vlachová

 

Hana Szczygielová

 

Šárka Elsnicová

 

Markéta Šplíchalová

 

Ilona Brychová

 

Monika Jíšová

 

všechny se zastupují

navzájem

 

 

 

V Teplicích dne 30. června 2014

 

 

JUDr. Roman  D o b e š

         předseda soudu