Přejít k obsahu

Okresní soud v Teplicích

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Dodatek č.6 k rozvrhu práce 2014

Okresní soud v Teplicích

U Soudu 1450/11, 416 64 Teplice, tel. 417 599 111, fax. 417 539 101, podatelna@osoud.tep.justice.cz

 

29)Spr 394/2014

 

 

Dodatek č. 6

rozvrhu práce Okresního soudu v Teplicích pro rok 2014

 

 

Rozvrh práce Okresního soudu v Teplicích Spr 922/2013 ze dne 18. 12. 2013 se s účinností od 1. 6. 2014 mění a doplňuje takto:

 

I.                   

 

na straně 4 a násl. se mění:

 

23T

jednací den

Út, Čt

nápad se nepřiděluje, vyjma věcí, jichž se týká ustanovení o rozdělování věcí upravených
v odst. 2, 3, 4 na straně 5 platného rozvrhu práce

 

Mgr. Jaroslav Malchus

JUDr. Roman Dobeš

47T

jednací den

nápad věcí T v rozsahu   25%

v tom specializace „VAZBA" v rozsahu   25%

Td    25%

Nt    25%

 

JUDr. Roman Dobeš

Mgr. Stanislav Řehola

 

 

II.                

 

na straně 24 a násl. se mění:

 

vedoucí kanceláře P

·    vede rejstřík P – 15PaNc, 16PaNc, 26PaNc

·    vede rejstřík L

 

·    vede rejstřík P – 14PaNc, 22PaNc, 28Rod

·    vede rejstřík – Nc - opatro

 

·    řídí práci zapisovatelek

·    doručuje písemnosti

Irena Pospíšilová

 

 

Lucie Dlouhá

 

 

 

zastupují se navzájem

 

 

 

vedoucí kanceláře E, Nc-E, EXE

·      vede rejstřík  37E, 38E,

·      vede rejstřík 14Nc-E, 43Nc, 45Nc, 45EXE, 53EXE, 54EXE, 57EXE, 61EXE, 65EXE, 66EXE, 67EXE, 69EXE, Nc - § 260

 

·      vede rejstřík 35E, 48E, 49E

·      vede rejstřík 14Nc-E, 44Nc, 46Nc, 46EXE, 48Nc, 48EXE, 49Nc, 49EXE, 55EXE, 56EXE, 59EXE, 60EXE, 62EXE, 63EXE, 64EXE,

 

·      zveřejňují vyhlášky a rozhodnutí na www stránkách soudu

·      doručují písemnosti

·      řídí práci zapisovatelek

Libuše Nováková

 

 

 

 

Irena Kliková

 

 

 

 

 

 

 

zastupují se navzájem

 

 

 

V Teplicích dne 30. května 2014

 

 

JUDr. Roman  D o b e š

         předseda soudu