Přejít k obsahu

Okresní soud v Teplicích

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Dodatek č.5 k rozvrhu práce 2014

 

 

 

 

Okresní soud v Teplicích

U Soudu 1450/11, 416 64 Teplice, tel. 417 599 111, fax. 417 539 101, podatelna@osoud.tep.justice.cz

 

29)Spr 314/2014

 

Dodatek č. 5

rozvrhu práce Okresního soudu v Teplicích pro rok 2014

 

 

Rozvrh práce Okresního soudu v Teplicích Spr 922/2013 ze dne 18. 12. 2013 se s účinností od 1. 5. 2014 mění a doplňuje takto:

 

I.                   

na straně 4 a násl. se mění:

 

 

1T

jednací dny

Po, St

nápad věcí T v rozsahu 80%

v tom specializace „VAZBA" v rozsahu  100%

Td   100%

Nt   100%

Mgr. Stanislav Řehola

JUDr. Miroslav Čapek

 

23T

jednací den

Út, Čt

nápad věcí T v rozsahu  100%

v tom specializace „VAZBA" se nepřiděluje

Td    100%

Nt    100%

Mgr. Jaroslav Malchus

JUDr. Roman Dobeš

 

 

 

II.                

na straně 13 a násl. se mění:

 

 

19C

jednací dny:

Po, Čt

věci C v rozsahu 60%

předběžná opatření v rozsahu 100%

nápad věcí 119C od VSÚ

nápad věcí 119EC od VSÚ

nápad EVC a EvET v rozsahu 100%

Mgr. Eva Merhová

JUDr. Eva Tilleová

41C

jednací dny:

Po, Pá

věci C v rozsahu 60%

v tom specializace věci „OBCHODNÍ" v rozsahu 100%

v tom specializace věci „OBCHODNÍ-CIZINA" v rozsahu 100%

předběžná opatření v rozsahu 100%

nápad věcí 141C od VSÚ

nápad EVC a EvET v rozsahu 100%

Mgr. Ing. Bc. Martin Baťka

JUDr. Jana Adamcová

 

Mgr. Veronika Lehnertová

(zástupce pouze ve věcech se specializací věci obchodní, obchodní cizina, obchodní EVC a EvET)

 

 

 

na straně 15 a násl. se mění:

 

 

45Nc-E

45EXE

14Nc – neúplné (EXE)

·       v rozsahu 30 % nápadu agendy věcí EXE, pokud jde o pověření soudního exekutora k provedení exekuce k vymožení peněžitého plnění, není-li exekučním titulem exekutorský či notářský zápis

·       nápad věcí 14Nc-neúplné (EXE) se přiděluje v rozsahu 100%

Eva Štádlerová

zastupuje Ivana Bieblová

 

46Nc-E

46EXE

14Nc – neúplné (EXE)

·       v rozsahu 30 % nápadu agendy věcí EXE, pokud jde o pověření soudního exekutora k provedení exekuce k vymožení peněžitého plnění, není-li exekučním titulem exekutorský či notářský zápis

·       nápad věcí 14Nc-neúplné (EXE) se přiděluje v rozsahu 100%

Ivana Bieblová

zastupuje Vladimíra Mikšovicová

 

69EXE

14Nc – neúplné (EXE)

·       v rozsahu 30 % nápadu agendy věcí EXE, pokud jde o pověření soudního exekutora k provedení exekuce k vymožení peněžitého plnění, není-li exekučním titulem exekutorský či notářský zápis

·       nápad věcí 14Nc-neúplné (EXE) se přiděluje v rozsahu 100%

Vladimíra Mikšovicová

zastupuje Eva Štádlerová

 

62EXE

·       nápad EXE se nepřiděluje

JUDr. Daniela Novotná

JUDr. Roman Dobeš

65EXE

·       nápad EXE se nepřiděluje

 

JUDr. Roman Dobeš

JUDr. Daniela Novotná

 

 

 

V Teplicích dne 28. dubna 2014

 

 

JUDr. Roman  D o b e š

         předseda soudu