Přejít k obsahu

Okresní soud v Teplicích

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Dodatek č.4 k rozvrhu práce 2014

Okresní soud v Teplicích

U Soudu 1450/11, 416 64 Teplice, tel. 417 599 111, fax. 417 539 101, podatelna@osoud.tep.justice.cz

 

29)Spr 176/2014

 

Dodatek č. 4

rozvrhu práce Okresního soudu v Teplicích pro rok 2014

 

 

Rozvrh práce Okresního soudu v Teplicích Spr 922/2013 ze dne 18. 12. 2013 se s účinností od 11. 3. 2014 mění a doplňuje takto:

 

I.                   

                                                 

na straně 15 a násl. se mění:

 

62EXE

·       v rozsahu 45 % nápadu agendy věcí EXE, pokud jde o pověření soudního exekutora k provedení exekuce k vymožení peněžitého plnění, není-li exekučním titulem exekutorský či notářský zápis

JUDr. Daniela Novotná

JUDr. Roman Dobeš

65EXE

·       v rozsahu 45 % nápadu agendy věcí EXE, pokud jde o pověření soudního exekutora k provedení exekuce k vymožení peněžitého plnění, není-li exekučním titulem exekutorský či notářský zápis

JUDr. Roman Dobeš

JUDr. Daniela Novotná

 

 

na straně 19 a násl. se mění:

 

vyšší soudní úřednice C, EC, EPR

 

·    rozhodovací činnost rozhodování o návrzích na vydání platebního i elektronického platebního rozkazu v senátech 8C, 108C, 108EC, 10C , 110C, 110EC, 21C, 121C, 25C, 125C

·    nápad do senátu 110C je v rozsahu 100%

·    nápad do senátu 121C je v rozsahu 100%

·    nápad do senátu 125C se nepřiděluje

·    vyřizování 100% nápadu věcí týkajících se elektronických platebních rozkazů (EPR) a všech úkonů souvisejících, včetně zpracování statistiky

·    Cd – civilní dožádání

·    Nc-insolvence

 

·    rozhodovací činnost rozhodování o návrzích na vydání platebního i elektronického platebního rozkazu v senátech 9C , 109C, 109EC, 12C , 112C, 112EC, 13C, 113C, 113EC,

·    nápad do senátu 109C je v rozsahu 100%

·    nápad do senátu 113C je v rozsahu 100%

·    vyřizování 100% nápadu věcí týkajících se elektronických platebních rozkazů (EPR) a všech úkonů souvisejících, včetně zpracování statistiky

·    Nc-ostatní

·    Nc-nejasná podání

·    Nc-úřední záznamy o vykázání z bytu

·    Nc-protestní listiny

 

·    rozhodovací činnost rozhodování o návrzích na vydání platebního i elektronického platebního rozkazu v senátech 19C, 119C, 119EC, 24C, 124C, 124EC, 27C, 127C, 127EC

·    nápad do senátu 119C je v rozsahu 50%

·    nápad do senátu 124C je v rozsahu 100%

·    nápad do senátu 127C je v rozsahu 100%

·    vyřizování 100% nápadu věcí týkajících se elektronických platebních rozkazů (EPR) a všech úkonů souvisejících, včetně zpracování statistiky

 

všechny VSÚ:

·    vykonávají úkony dle pokynů soudců

·    samostatná rozhodovací činnost na úseku C

·    vyhotovování statistiky

·    provádějí výslechy

·    vyznačování právních mocí

·    provádějí kontroly SOP

·    pátrají po adresátech nedoručených zásilek

·    sledují konkurzy v agendě C v přidělených senátech

referují spisy ze lhůt

·    sepisují (přebírají) oznámení výhrady dle § 354 o.s.ř. 

 

Marcela Sandholzová

zastupuje Blanka Tolarová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blanka Tolarová

zastupuje Eva Ondo-Eštoková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Ondo-Eštoková

zastupuje Jitka Sláničková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tajemnice C, EC, EPR

 

·    rozhodovací činnost rozhodování o návrzích na vydání platebního i elektronického platebního rozkazu v senátech 18C, 118C, 118EC, 20C, 120C, 120EC

·    nápad do senátu 118C je v rozsahu 100%

·    nápad do senátu 120C je v rozsahu 100%

·    vyřizování 100% nápadu věcí týkajících se elektronických platebních rozkazů (EPR) a všech úkonů souvisejících, včetně zpracování statistiky

 

·    rozhodovací činnost rozhodování o návrzích na vydání platebního i elektronického platebního rozkazu v senátech 11C, 111C, 111EC, 17C, 117C, 117EC, 41C, 141C

·    nápad do senátu 111C je v rozsahu 100%

·    nápad do senátu 117C je v rozsahu 50%

·    nápad do senátu 141C je v rozsahu 50%

·    vyřizování 100% nápadu věcí týkajících se elektronických platebních rozkazů (EPR) a všech úkonů souvisejících, včetně zpracování statistiky

 

·    vykonávají úkony dle pokynů soudců

·    samostatná rozhodovací činnost na úseku C

·    vyhotovování statistiky

·    provádějí výslechy

·    vyznačování právních mocí

·    pátrají po adresátech nedoručených zásilek

Alena Kabourková

zastupuje Eva Ondo-Eštoková

 

 

 

 

 

 

 

Jitka Sláničková

zastupuje Blanka

Tolarová

 

tajemnice EPR

 

·    vyřizování 100% nápadu věcí týkajících se elektronických platebních rozkazů (EPR) a všech úkonů souvisejících, včetně zpracování statistiky

 

 

Ivana Zatloukalová

zastupuje Alena Kabourková

 

 

 

V Teplicích dne 10. března 2014

 

JUDr. Roman Dobeš

předseda soudu