Přejít k obsahu

Okresní soud v Teplicích

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Dodatek č.2 k rozvrhu práce 2014

Okresní soud v Teplicích

U Soudu 1450/11, 416 64 Teplice, tel. 417 599 111, fax. 417 539 101, podatelna@osoud.tep.justice.cz

 

29)Spr 72/2014

 

Dodatek č. 2

rozvrhu práce Okresního soudu v Teplicích pro rok 2014

 

 

Rozvrh práce Okresního soudu v Teplicích Spr 922/2013 ze dne 18. 12. 2013 se s účinností od 1. 2. 2014 mění a doplňuje takto:

 

I.                   

                                                 

na straně 3 se mění:

 

Zápisové oddělení (vyšší podatelna):

 

                                                  Olga   M i c h a l í č k o v á

·           počítačové přijímání a expedice veškerých dokumentů vytvořených odděleními soudu

·           příjemce elektronické pošty

 

 

na straně 4 se mění:

 

Informační středisko pro styk s veřejností

Jana   N o v á k o v á

  • podávání informací o soudním řízení
  • vyznačování právních mocí na rozhodnutí soudu
  • výdej a evidence uložených písemností

zastupuje Lenka Grubnerová

 

II.

 

  1.            Trestní oddělení

 

na straně 4 se mění a doplňuje:

 

1T

jednací dny

Po, St

nápad věcí T v rozsahu 10%

v tom specializace „VAZBA" v rozsahu  100%

Td   100%

Nt   100%

Mgr. Stanislav Řehola

JUDr. Miroslav Čapek

 

 

5T

jednací dny

Po, St

nápad věcí T v rozsahu 100%

v tom specializace „VAZBA" v rozsahu  100%

Td   100%

Nt   100%

JUDr. Dana Kolářová

Mgr. Martin Roubalík

 

 

47T

jednací den

nápad věcí T v rozsahu   25%

v tom specializace „VAZBA" v rozsahu   25%

Td    25%

Nt    25%

asistent soudce Mgr. Jakub David

výkon jednotlivých úkonů soudního řízení z pověření JUDr. Romana Dobeše

JUDr. Roman Dobeš

Mgr. Stanislav Řehola

 

 

na straně 11 se mění a doplňuje:

 

protokolující úřednice

·   příprava jednání, protokolace u jednání, zápis protokolu v oddělení 1T, mundáž spisů, závěrečné referáty

 

·   příprava jednání, protokolace u jednání, zápis protokolu v oddělení 2T, 58T, mundáž spisů, závěrečné referáty

 

·   příprava jednání, protokolace u jednání, zápis protokolu v oddělení 3T, 3Tm, mundáž spisů, závěrečné referáty

 

·   příprava jednání, protokolace u jednání, zápis protokolu v oddělení 4T, mundáž spisů, závěrečné referáty

 

·   příprava jednání, protokolace u jednání, zápis protokolu v oddělení 5T, 5Tm, mundáž spisů, závěrečné referáty

 

·   příprava jednání, protokolace u jednání, zápis protokolu v oddělení 6T, 6Tm, mundáž spisů, závěrečné referáty

 

·   příprava jednání, protokolace u jednání, zápis protokolu v oddělení 7T, 7Tm, mundáž spisů, závěrečné referáty

 

·   příprava jednání, zápis protokolu v oddělení 23T, mundáž spisů, závěrečné referáty

 

·     příprava jednání, protokolace u jednání, zápis protokolu v oddělení 47T, mundáž spisů, závěrečné referáty

 

plní úkoly i v ostatních senátech dle přidělení vedoucí kanceláře

Pavlína Vránová

 

 

Markéta Svobodová

 

 

Ilona Brychová

 

 

Pavlína Vránová

 

Petra Šelerová

 

Miroslava Žáková

 

Dagmar Hrzánová

 

Petra Lešigová

 

 

Martina Surová

 

 

všechny se zastupují

navzájem

 

III.

 

  1.            Občanskoprávní oddělení

 

na straně 13 a násl. se mění a doplňuje:

 

21C

jednací dny:

Út, Pá

věci C v rozsahu   100%

v tom specializace věci „OBCHODNÍ" v rozsahu 100%

v tom specializace věci „OBCHODNÍ-CIZINA" v rozsahu 100%

předběžná opatření v rozsahu 100%

nápad věcí 121C od VSÚ

nápad EVC a EvET v rozsahu 100%

Mgr. Veronika Lehnertová

JUDr. Kamila Kocajová

 

Mgr. Marcel Klimša

(zástupce pouze ve věcech se specializací věci obchodní, obchodní cizina, obchodní EVC a EvET)

24C

jednací dny:

St, Čt

 

nápad věcí C v rozsahu 100%

v tom specializace věci „PRACOVNÍ" v rozsahu 100%

předběžná opatření v rozsahu 100%

nápad věcí 124C od VSÚ

nápad věcí 124EC od VSÚ

nápad EVC a EvET v rozsahu 100%

JUDr. Kamila Kocajová

Mgr. Marcel Klimša

 

 

Mgr. Diana Fujdiak

(zástupce pouze ve věcech specializace PRACOVNÍ)

25C

jednací dny:

Po, St

nápad věcí se nepřiděluje

Mgr. Stanislav Řehola

Mgr. Marcel Klimša

 

 

 

 

na straně 14 a násl. se mění a doplňuje:

 

48E

 

 

 

48Nc-E

48EXE

·       rozhodování ve věcech E (prodej nemovitostí, vyklizení, prodej podniků, zřízení soudcovského zástavního práva, výkon rozhodnutí u nepeněžitého plnění) v rozsahu 100%

·       věci rozhodované VSÚ Evou Štádlerovou, VSÚ Vladimírou Mikšovicovou, liché věci rozhodované VSÚ Ladislavou Lasslopovou, následné úkony soudcovské ve věcech svého senátu a dále v senátech 53EXE, 54EXE, 57EXE, 61EXE, 65EXE, 66EXE, 67EXE, 69EXE

·       věci Cd-E podle § 260a v rozsahu 100%

·       věci EXE v rozsahu 5%

·       rozhodování ve věcech podle § 260a-§260e o.s.ř. v rozsahu 100%

·       činnost dle Zákona č. 280/2009 Sb. (daňový řád), § 232 v rozsahu 100%

·       rozhodování podle § 15a zák. č. 119/2001 Sb.

Mgr. Ing. Bc. Martin Baťka

Mgr. Eva Merhová

 

 

zástup ve věcech 48EXE

Mgr. Eva Merhová

 

49E

 

 

 

49Nc-E

49EXE

·       rozhodování ve věcech E (prodej nemovitostí, vyklizení, prodej podniků, zřízení soudcovského zástavního práva, výkon rozhodnutí u nepeněžitého plnění) v rozsahu 100%

·       věci rozhodované VSÚ Ivanou Bieblovou, sudé věci rozhodované VSÚ Ladislavou Lasslopovou,  následné úkony soudcovské ve věcech svého senátu a dále v senátech 55EXE, 56EXE, 59EXE, 60EXE, 62EXE, 63EXE, 64EXE

·       věci Cd-E podle § 260a v rozsahu 100%

·       věci EXE v rozsahu 5%

·       rozhodování ve věcech podle § 260a-§260e o.s.ř. v rozsahu 100%

·       činnost dle Zákona č. 280/2009 Sb. (daňový řád), § 232 v rozsahu 100%

·       rozhodování podle § 15a zák. č. 119/2001 Sb.

 

Mgr. Eva Merhová

Mgr. Ing. Bc. Martin Baťka

 

 

zástup ve věcech 49EXE

Mgr. Ing. Bc. Martin Baťka

 

37E

·       nápad se nepřiděluje

 

JUDr. Dana Kolářová

Mgr. Eva Merhová

 

 

na straně 16 se mění:

 

57EXE

·       nápad se nepřiděluje

 

JUDr. Dana Kolářová

Mgr. Ing. Bc. Martin Baťka

 

 

na straně 19 a násl. se mění:

 

vyšší soudní úřednice C, EC, EPR

 

·    rozhodovací činnost rozhodování o návrzích na vydání platebního i elektronického platebního rozkazu v senátech 8C, 108C, 108EC, 10C , 110C, 110EC, 21C, 121C, 25C, 125C

·    nápad do senátu 110C je v rozsahu 100%

·    nápad do senátu 121C je v rozsahu 100%

·    nápad do senátu 125C se nepřiděluje

·    vyřizování 20% nápadu věcí týkajících se elektronických platebních rozkazů (EPR) a všech úkonů souvisejících, včetně zpracování statistiky

·    Cd – civilní dožádání

·    Nc-insolvence

 

·    rozhodovací činnost rozhodování o návrzích na vydání platebního i elektronického platebního rozkazu v senátech 9C , 109C, 109EC, 12C , 112C, 112EC, 13C, 113C, 113EC,

·    nápad do senátu 109C je v rozsahu 100%

·    nápad do senátu 113C je v rozsahu 100%

·    vyřizování 20% nápadu věcí týkajících se elektronických platebních rozkazů (EPR) a všech úkonů souvisejících, včetně zpracování statistiky

·    Nc-ostatní

·    Nc-nejasná podání

·    Nc-úřední záznamy o vykázání z bytu

·    Nc-protestní listiny

 

·    rozhodovací činnost rozhodování o návrzích na vydání platebního i elektronického platebního rozkazu v senátech 19C, 119C, 119EC, 24C, 124C, 124EC, 27C, 127C, 127EC

·    nápad do senátu 119C je v rozsahu 50%

·    nápad do senátu 124C je v rozsahu 100%

·    nápad do senátu 127C je v rozsahu 100%

·    vyřizování 20% nápadu věcí týkajících se elektronických platebních rozkazů (EPR) a všech úkonů souvisejících, včetně zpracování statistiky

 

všechny VSÚ:

·    vykonávají úkony dle pokynů soudců

·    samostatná rozhodovací činnost na úseku C

·    vyhotovování statistiky

·    provádějí výslechy

·    vyznačování právních mocí

·    provádějí kontroly SOP

·    pátrají po adresátech nedoručených zásilek

·    sledují konkurzy v agendě C v přidělených senátech

referují spisy ze lhůt 

 

Marcela Sandholzová

zastupuje Blanka Tolarová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blanka Tolarová

zastupuje Eva Ondo-Eštoková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Ondo-Eštoková

zastupuje Jitka Sláničková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tajemnice C, EC, EPR

 

·    rozhodovací činnost rozhodování o návrzích na vydání platebního i elektronického platebního rozkazu v senátech 18C, 118C, 118EC, 20C, 120C, 120EC

·    nápad do senátu 118C je v rozsahu 100%

·    nápad do senátu 120C je v rozsahu 100%

·    vyřizování 20% nápadu věcí týkajících se elektronických platebních rozkazů (EPR) a všech úkonů souvisejících, včetně zpracování statistiky

 

·    rozhodovací činnost rozhodování o návrzích na vydání platebního i elektronického platebního rozkazu v senátech 11C, 111C, 111EC, 17C, 117C, 117EC, 41C, 141C

·    nápad do senátu 111C je v rozsahu 100%

·    nápad do senátu 117C je v rozsahu 50%

·    nápad do senátu 141C je v rozsahu 50%

·    vyřizování 20% nápadu věcí týkajících se elektronických platebních rozkazů (EPR) a všech úkonů souvisejících, včetně zpracování statistiky

 

·    vykonávají úkony dle pokynů soudců

·    samostatná rozhodovací činnost na úseku C

·    vyhotovování statistiky

·    provádějí výslechy

·    vyznačování právních mocí

·    pátrají po adresátech nedoručených zásilek

Alena Kabourková

zastupuje Eva Ondo-Eštoková

 

 

 

 

 

 

 

Jitka Sláničková

zastupuje Blanka

Tolarová

 

 

 

            na straně 20 se doplňuje:

 

vyšší soudní úřednice P, L

v senátech

15PaNc, 16PaNc, 26PaNc,

 

·    Nc – rozhodování o určení otcovství souhlasným prohlášením

·    L – rozhodování ve věcech detenčního řízení s výjimkou rozhodnutí ve věci samé v rozsahu 50%

·    Cd – civilní dožádání v oboru působnosti P/Nc

·    sepisuje souhlas rodičů osvojovaného dítěte k osvojení dle § 810 NOZ

·    sepisuje odvolání souhlasu rodičů osvojovaného dítěte k osvojení dle § 817 odst. 3 NOZ

·    vyznačování právních mocí

·    vede porozsudkovou agendu

·    pátrá po adresátech nedoručených zásilek

·    provádí kontrolu ústavních výchov, dohledů, pěstounských péčí, nesvéprávných

·    vede statistiku

·    provádí výslechy

kontroluje kancelář oddělení P

Magda Štroblová

zastupuje

Naďa Lebedová

vyšší soudní úřednice P, L

14PaNc, 22PaNc,

28Rod

·    Nc – rozhodování o určení otcovství souhlasným prohlášením

·    L – rozhodování ve věcech detenčního řízení s výjimkou rozhodnutí ve věci samé v rozsahu 50%

·    Cd – civilní dožádání v oboru působnosti P/Nc

·    sepisuje souhlas rodičů osvojovaného dítěte k osvojení dle § 810 NOZ

·    sepisuje odvolání souhlasu rodičů osvojovaného dítěte k osvojení dle § 817 odst. 3 NOZ

·    vyznačování právních mocí

·    vede porozsudkovou agendu

·    pátrá po adresátech nedoručených zásilek

·    provádí kontrolu ústavních výchov, dohledů, pěstounských péčí, nesvéprávných

·    ustanovuje znalce a rozhoduje o znalečném, tlumočném, svědečné, odměně advokátů v rejstříku ROD včetně poukazů pro účtárnu

·    v rejstříku ROD provádí kontrolu při nařízení dohledu probačního úředníka

·    vede statistiku

·    provádí výslechy

kontroluje kancelář oddělení P

Naďa Lebedová

zastupuje

Magda Štroblová

 

na straně 21 se mění:

 

vyšší soudní úřednice D

·      pověřuje notáře výkonem práce soudního komisaře v řízení o dědictví

·      provádí úkony ve věcech řízení o úschovách

·      je pověřena vyřizováním dožádání na dědickém oddělení a věcí Nc – nejasné podání obsahově se vztahující k dědické agendě soudu

·      činí úkony směřující k proplácení odměn znalců, tlumočníků a notářů v dědických věcech

·      rozhoduje o zastavení řízení dle § 96 o.s.ř.

·      vyznačuje právní moci

·      ustanovuje opatrovníka

Šárka Hofmannová

zastupuje

Magda Štroblová, pro agendu D

 

 

na straně 24 se mění:

 

vedoucí kanceláře E, Nc-E, EXE

·      vede rejstřík 38E, 48E

·      vede rejstřík 14Nc-E, 43Nc, 45Nc, 45EXE, 48Nc, 48EXE, 53EXE, 54EXE, 57EXE, 61EXE, 65EXE, 66EXE, 67EXE, 69EXE, Nc - § 260

 

·      vede rejstřík 35E, 37E, 49E

·      vede rejstřík 14Nc-E, 44Nc, 46Nc, 46EXE, 49Nc, 49EXE, 55EXE, 56EXE, 59EXE, 60EXE, 62EXE, 63EXE, 64EXE,

 

·      zveřejňují vyhlášky a rozhodnutí na www stránkách soudu

·      doručují písemnosti

·      řídí práci zapisovatelek

Libuše Nováková

 

 

 

 

Irena Pospíšilová

 

 

 

 

 

 

 

zastupují se navzájem

 

na straně 25 se mění:

 

zapisovatelky oddělení E, Nc-E

EXE

·    mundáž spisů E, Nc-E, EXE,

 

Dana Krausová

Bc. Michaela Klofáčová

Bc. Lenka Zieglerová

 

všechny se zastupují

navzájem

 

V Teplicích dne 30. ledna 2014

 

JUDr. Roman Dobeš

předseda soudu