Přejít k obsahu

Okresní soud v Teplicích

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Kontakty oddělení

Okresní soud v Teplicích

U Soudu 1450/11, 416 64 Teplice, tel. 417 599 111, fax. 417 539 101, podatelna@osoud.tep.justice.cz

 

29)Spr 791/2014

Dodatek č. 12

rozvrhu práce Okresního soudu v Teplicích pro rok 2014

 

 

Rozvrh práce Okresního soudu v Teplicích Spr 922/2013 ze dne 18. 12. 2013 se s účinností od 10. 11. 2014 mění a doplňuje takto:

 

I.                    

na straně 5 se mění:

 

6T

jednací dny

Út, Čt

nápad se nepřiděluje, vyjma věcí, jichž se
týká ustanovení o rozdělování věcí upravených v odst. 2, 3, 4 na straně 5 platného rozvrhu práce

 

Mgr. Martin Roubalík

Mgr. Martin Parolek

 

 

II.

na straně 15 se mění:

 

45Nc-E

45EXE

14Nc – neúplné (EXE)

·       v rozsahu 20 % nápadu agendy věcí EXE, pokud jde o pověření soudního exekutora k provedení exekuce k vymožení peněžitého plnění, není-li exekučním titulem exekutorský či notářský zápis

·       nápad věcí 14Nc-neúplné (EXE) se přiděluje v rozsahu 100%

Eva Štádlerová

zastupuje Ivana Bieblová

 

46Nc-E

46EXE

14Nc – neúplné (EXE)

·       v rozsahu 20 % nápadu agendy věcí EXE, pokud jde o pověření soudního exekutora k provedení exekuce k vymožení peněžitého plnění, není-li exekučním titulem exekutorský či notářský zápis

·       nápad věcí 14Nc-neúplné (EXE) se přiděluje v rozsahu 100%

Ivana Bieblová

zastupuje Vladimíra Mikšovicová

 

69EXE

14Nc – neúplné (EXE)

·       v rozsahu 20 % nápadu agendy věcí EXE, pokud jde o pověření soudního exekutora k provedení exekuce k vymožení peněžitého plnění, není-li exekučním titulem exekutorský či notářský zápis

·       nápad věcí 14Nc-neúplné (EXE) se přiděluje v rozsahu 100%

Vladimíra Mikšovicová

zastupuje Eva Štádlerová

 

65EXE

·       v rozsahu 30 % nápadu agendy věcí EXE, pokud jde o pověření soudního exekutora k provedení exekuce k vymožení peněžitého plnění, není-li exekučním titulem exekutorský či notářský zápis

JUDr. Roman Dobeš

JUDr. Daniela Novotná

 

 

V Teplicích dne 7. listopadu 2014

 

JUDr. Roman  D o b e š

         předseda soudu