Přejít k obsahu

Okresní soud v Teplicích

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Dodatek č.11 k rozvrhu práce 2014

Okresní soud v Teplicích

U Soudu 1450/11, 416 64 Teplice, tel. 417 599 111, fax. 417 539 101, podatelna@osoud.tep.justice.cz

 

29)Spr 750/2014

Dodatek č. 11

rozvrhu práce Okresního soudu v Teplicích pro rok 2014

 

 

Rozvrh práce Okresního soudu v Teplicích Spr 922/2013 ze dne 18. 12. 2013 se s účinností od 1. 11. 2014 mění a doplňuje takto:

 

I.                    

na straně 4 se mění:

 

2T

jednací dny

Út, St

nápad věcí T v rozsahu   100%

v tom specializace „VAZBA" v rozsahu   100%

Td   100%

Nt   100%

PP   100%

 

asistentka soudce JUDr. Lucie Yakut

výkon jednotlivých úkonů soudního řízení z pověření JUDr. Miroslava Čapka v rozsahu 50%

JUDr. Miroslav Čapek

Mgr. Milan Ferenc

 

 

 

 

Mgr. Martin Parolek

(zástupce pouze ve věcech PP)

 

3T

jednací dny

Út, Čt

nápad se nepřiděluje

Mgr. Lenka Duta

Mgr. Milan Ferenc

 

5T

jednací dny

Po, St

nápad věcí T v rozsahu 100%

v tom specializace „VAZBA" v rozsahu  100%

v tom specializace „KORUPCE" v rozsahu  100%

Td   100%

Nt   100%

JUDr. Dana Kolářová

Mgr. Martin Roubalík

 

 

 

II.

na straně 13 se mění:

 

9C

jednací dny:

Po, St

nápad věcí C se nepřiděluje

vyjma specializace věci „PRACOVNÍ"   100%

předběžná opatření v rozsahu   100%

nápad věcí 109C od VSÚ

nápad věcí 109EC od VSÚ

nápad EVC a EvET v rozsahu 100%

Mgr. Diana Fujdiak

Mgr. Adéla Ganajová

 

JUDr. Kamila Kocajová

(zástupce pouze ve věcech specializace PRACOVNÍ)

17C

jednací dny:

Po, St

nápad věcí C v rozsahu 50%

předběžná opatření v rozsahu 100% 

nápad věcí 117C od VSÚ

nápad věcí 117EC od VSÚ

nápad EVC a EvET v rozsahu 100%

 

asistentka soudce JUDr. Lucie Yakut

výkon jednotlivých úkonů soudního řízení z pověření JUDr. Daniely Novotné v rozsahu 50%

JUDr. Daniela Novotná

Mgr. Jitka Škodová

 

 

na straně 17 se mění:

 

15 PaNc

jednací dny:

Po, St

nápad věcí P v rozsahu 100%

v tom specializace věci „CIZINA" 100%

věci Nc–P s cizím prvkem v rozsahu 100%

předběžná opatření v rozsahu 100% 

rozhodování v detenčním řízení ve věci samé 

Mgr. Lenka Duta

JUDr. Dušan Mach

 

na straně 23 se mění:

 

vyšší soudní úřednice E,

EXE

·      agenda EXE, Nc – soukromí exekutoři

·      následné úkony nesoudcovské v senátech 44Nc, 46Nc, 46EXE, 49Nc, 49EXE, 55EXE, 56EXE, 62EXE, 63EXE, 64EXE

·      pátrání po adresátech nedoručených zásilek

·      plní další úkoly podle pokynu soudce

·      následné úkony ve věcech 35E vrácených
od soudního exekutora

 

·      agenda EXE, Nc – soukromí exekutoři

·      následné úkony nesoudcovské v senátech 43Nc, 45Nc, 45EXE, 48Nc, 48EXE, 53EXE, 54EXE, 65EXE, 66EXE, 67EXE

·      pátrání po adresátech nedoručených zásilek

·      plní další úkoly podle pokynu soudce

·      následné úkony ve věcech 38E vrácených
od soudního exekutora

 

·      agenda EXE, Nc – soukromí exekutoři

·      následné úkony nesoudcovské v senátech 14Nc-E, 57EXE, 59EXE, 60EXE, 61EXE, 69EXE

·      pátrání po adresátech nedoručených zásilek

·      plní další úkoly podle pokynu soudce

·      následné úkony ve věcech 37E vrácených
od soudního exekutora

 

Ivana Bieblová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Štádlerová

 

 

 

 

 

 

 

 

Vladimíra Mikšovicová

 

 

 

 

 

 

 

zastupují se navzájem

 

V Teplicích dne 31. října 2014

JUDr. Roman  D o b e š

         předseda soudu