Přejít k obsahu

Okresní soud v Teplicích

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Dodatek č.10 k rozvrhu práce 2014

Okresní soud v Teplicích

U Soudu 1450/11, 416 64 Teplice, tel. 417 599 111, fax. 417 539 101, podatelna@osoud.tep.justice.cz

 

 

29)Spr 649/2014

 

 

Dodatek č. 10

rozvrhu práce Okresního soudu v Teplicích pro rok 2014

 

 

Rozvrh práce Okresního soudu v Teplicích Spr 922/2013 ze dne 18. 12. 2013 se s účinností od 10. 9. 2014 mění a doplňuje takto:

 

 

I.                    

 

na straně 11 se mění:

 

vedoucí kanceláře

·  vede rejstříky soudního oddělení 1T, 1Tm, 2T, 7T, 7Tm, 58T  

·    vede rejstříky soudního oddělení 3T, 3Tm, 4T, 5T, 5Tm, 32Tm, 47T

·   řídí práci zapisovatelek a protokolujících úřednic uvedených senátů

·      zveřejňují vyhlášky a rozhodnutí na www stránkách soudu

·      doručují písemnosti

Petra Šiknerová

 

Petra Palangariová

 

 

 

 

všechny vedoucí se vzájemně zastupují

vedoucí kanceláře

přípravného řízení

·    vede rejstřík Nt přípravného i všeobecného řízení, PP, Td, Ntm

·    vede rejstřík Rt - rehabilitace

·    vede rejstřík soudního oddělení 6T, 6Tm, 23T

·    zapisuje a provádí veškeré práce přípravného řízení podle potřeby

·   vedou evidenční pomůcky ust. § 5 v. k. ř.

·    zveřejňují vyhlášky a rozhodnutí na www stránkách soudu

·    řídí práci zapisovatelek v oddílu všeobecného řízení a Td

·    doručuje písemnosti

Martina Šmigelská

 

 

věci Nt, PP, Td, Ntm, Rt – zastupuje Petra Lešigová

 

 

na straně 24 se mění:

 

vedoucí kanceláře E, Nc-E, EXE

·      vede rejstřík  37E, 38E,

·      vede rejstřík 14Nc-E, 43Nc, 45Nc, 45EXE, 52EXE, 53EXE, 54EXE, 57EXE, 61EXE, 65EXE, 66EXE, 67EXE, 69EXE, Nc - § 260

 

·      vede rejstřík 35E, 48E, 49E

·      vede rejstřík 14Nc-E, 44Nc, 46Nc, 46EXE, 48Nc, 48EXE, 49Nc, 49EXE, 55EXE, 56EXE, 59EXE, 60EXE, 62EXE, 63EXE, 64EXE,

 

·      zveřejňují vyhlášky a rozhodnutí na www stránkách soudu

·      doručují písemnosti

·      řídí práci zapisovatelek

Libuše Nováková

 

 

 

 

Pavla Pospíšilová

 

 

 

 

 

 

 

zastupují se navzájem

 

 

V Teplicích dne 9. září 2014

 

 

JUDr. Roman  D o b e š

         předseda soudu