Přejít k obsahu

Okresní soud v Teplicích

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Dodatek č.1 k rozvrhu práce 2014

Okresní soud v Teplicích

U Soudu 1450/11, 416 64 Teplice, tel. 417 599 111, fax. 417 539 101, podatelna@osoud.tep.justice.cz

 

Spr 2/2014

 

Dodatek č. 1

rozvrhu práce Okresního soudu v Teplicích pro rok 2014

 

 

Rozvrh práce Okresního soudu v Teplicích Spr 922/2013 ze dne 18. 12. 2013 se s účinností od 2. 1. 2014 mění a doplňuje takto:

 

I.

 

            na straně 13 se doplňuje:

 

 

17C

jednací dny:

Po, St

nápad věcí C v rozsahu 50%

předběžná opatření v rozsahu 100% 

nápad věcí 117C od VSÚ

nápad věcí 117EC od VSÚ

nápad EVC a EvET v rozsahu 100%

 

asistentka soudce Mgr. Eva Habánová

výkon jednotlivých úkonů soudního řízení z pověření JUDr. Daniely Novotné

JUDr. Daniela Novotná

Mgr. Jitka Škodová

 

 

 

 

II.

 

  1.            Trestní oddělení

 

na straně 9 se mění a doplňuje:

 

Jmenný seznam přísedících pro úsek T:

 

Aurová

Eva

 

Konšelová

Antonie

 

Prücknerová

Hana

Barešová

Miroslava

 

Konvička

Vladimír Mgr.

 

Rážová

Libuše Bc.

Čaradová

Marie

 

Kounovský

Miloslav

 

Roušal

Alexander

Čermáková

Božena

 

Kranerová

Eva

 

Salačová

Libuše

Černý

Jaroslav Ing.

 

Kružíková

Šormová Hana

 

Schmied

Karel

Flekalová

Slavomíra Bc.

 

Krycner

Bořivoj

 

Suchý

Jiří Ing.

Friš

František

 

Lisý

Jiří

 

Sůvová

Hana

Fryčová

Markéta Mgr.

 

Macháčková

Hana

 

Svoboda

Jaroslav

Hnízdilová

Anna

 

Mayer

Milan

 

Šindelářová

Hana

Hradecká

Zdeňka

 

Nováková

Zdeňka

 

Šlincová

Marcela

Hrubá

Irena

 

Obracaníková

Dana

 

Šrámková

Emilie

Hýská

Charlotta

 

Paunkovič

Petr

 

Štajncová

Hana

Chládek

Zdeněk

 

Pernerová

Radka Bc.

 

Týblová

Dagmar

Chvojka

Jiří

 

Pillmannová

Gertruda

 

Vízková

Zdeňka

Jakešová

Jana

 

Podaný

Drahoslav

 

Vokáčová

Marie Ing.

Jenatschková

Krista

 

Podlena

Josef

 

Vlčková

Marcela Elizabeth

Kabourková

Alena

 

Prajová

Sylvia

 

Zajdáková

Vlasta

Kašparová

Marie

 

Prokůpková

Irena

 

Zdvihalová

Ilona

Kellnerová

Kristina

 

 

 

 

 

 

 

 

Soudní tajemnice jsou oprávněny činit úkony dle věcného obsahu oddělení, do něhož jsou přiděleny dle § 65 odst. 2, 5 a 6 vyhl. č. 37/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

 

  1.            Občanskoprávní oddělení

 

na straně 19 se mění a doplňuje:

 

Jmenný seznam přísedících pro úsek C:

 

Bartáková

Marcela Mgr.

 

Jozová

Jitka

 

Říha

Kamil Ing.

Brožíková

Svatava

 

Klouček

Petr

 

Szmudová

Věra

Dvořáková

Nataša

 

Maulisová

Jana

 

Velvarská

Ivana

Fábera

Milan Ing.

 

Pavlíček

Vladimír

 

Vinický

Ivan

Flašková

Marie

 

Pernerová

Radka Bc.

 

Zemková

Dana

Frišová

Marta

 

Pitašová

Jiřina

 

Žbánková

Dagmar Mgr.

Hlavínová

Ivana

 

Pospíšilová

Jindřiška

 

 

 

Kabourková

Alena

 

Řehák

Milan Mít

 

 

 

 

 

Vyšší soudní úředníci vykonávají veškeré činnosti dle zákona č.l 121/2008 Sb.
a zejména činnosti uvedené níže.

 

Soudní tajemníci jsou oprávněni činit úkony dle věcného obsahu oddělení, do něhož jsou přiděleni dle § 65 odst. 2, 5 a 6 vyhl. č. 37/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

III.

 

            na straně 20 se doplňuje:

 

 

vyšší soudní úřednice P, L

v senátech

15PaNc, 16PaNc, 26PaNc,

 

·    Nc – rozhodování o určení otcovství souhlasným prohlášením

·    L – rozhodování ve věcech detenčního řízení s výjimkou rozhodnutí ve věci samé v rozsahu 50%

·    Cd – civilní dožádání v oboru působnosti P/Nc

·    sepisuje souhlas rodičů osvojovaného dítěte k osvojení dle § 810 NOZ

·    sepisuje odvolání souhlasu rodičů osvojovaného dítěte k osvojení dle § 817 odst. 3 NOZ

·    vyznačování právních mocí

·    vede porozsudkovou agendu

·    pátrá po adresátech nedoručených zásilek

·    provádí kontrolu ústavních výchov, dohledů, pěstounských péčí, nesvéprávných

·    ustanovuje opatrovníka nesvéprávným

·    vede statistiku

·    provádí výslechy

kontroluje kancelář oddělení P

Magda Štroblová

zastupuje

Naďa Lebedová

vyšší soudní úřednice P, L

14PaNc, 22PaNc,

28Rod

·    Nc – rozhodování o určení otcovství souhlasným prohlášením

·    L – rozhodování ve věcech detenčního řízení s výjimkou rozhodnutí ve věci samé v rozsahu 50%

·    Cd – civilní dožádání v oboru působnosti P/Nc

·    sepisuje souhlas rodičů osvojovaného dítěte k osvojení dle § 810 NOZ

·    sepisuje odvolání souhlasu rodičů osvojovaného dítěte k osvojení dle § 817 odst. 3 NOZ

·    vyznačování právních mocí

·    vede porozsudkovou agendu

·    pátrá po adresátech nedoručených zásilek

·    provádí kontrolu ústavních výchov, dohledů, pěstounských péčí, nesvéprávných

·    ustanovuje opatrovníka nesvéprávným

·    ustanovuje znalce a rozhoduje o znalečném, tlumočném, svědečné, odměně advokátů v rejstříku ROD včetně poukazů pro účtárnu

·    v rejstříku ROD provádí kontrolu při nařízení dohledu probačního úředníka

·    vede statistiku

·    provádí výslechy

kontroluje kancelář oddělení P

Naďa Lebedová

zastupuje

Magda Štroblová

 

 

V Teplicích dne 2. ledna 2014

 

JUDr. Roman Dobeš

předseda soudu