Přejít k obsahu

Okresní soud v Teplicích

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Dodatek č.9 k rozvrhu práce 2013

Okresní soud v Teplicích

U Soudu 1450/11, 416 64 Teplice, tel. 417 599 111, fax. 417 539 101, podatelna@osoud.tep.justice.cz

 

 

29) Spr 627/2013

 

 

Dodatek č. 9

rozvrhu práce Okresního soudu v Teplicích pro rok 2013

 

 

Rozvrh práce Okresního soudu v Teplicích Spr 861/2012 ze dne 5. 12. 2012 se s účinností od 1. 9. 2013 mění takto:

 

 

  1.            Trestní oddělení

 

na straně 6 a násl. se v kapitole upravující hlavní službu jako poslední odstavec doplňuje:

 

 

Soudce rozhoduje o návrzích na předběžné opatření dle ustanovení § 88e tr.ř., § 88f tr.ř., § 88g tr.ř., § 88h tr.ř. a § 88l tr.ř. a následně v průběhu přípravného trestního řízení i o návrzích státního zástupce na zrušení nebo změnu předběžného opatření. V případech uvedených v § 88g odst. 2 tr.ř. a § 88l odst. 2 tr.ř. soudce rozhoduje o návrzích státního zástupce.

 

 

 

  1. Občanskoprávní oddělení

 

 

            na straně 20 a násl. se mění takto:

 

Funkce

Náplň práce

Jméno a příjmení

Zastupuje

vyšší soudní úřednice C, EC, EPR

 

·    rozhodovací činnost rozhodování o návrzích na vydání platebního i elektronického platebního rozkazu v senátech 8C, 108C, 108EC, 10C , 110C, 110EC 

·    nápad do senátu 108C je v rozsahu 100%

nápad do senátu 110C je v rozsahu 100%

·    vyřizování 20% nápadu věcí týkajících se elektronických platebních rozkazů (EPR) a všech úkonů souvisejících, včetně zpracování statistiky

·    Cd – civilní dožádání

·    Nc-insolvence

 

 

·    rozhodovací činnost rozhodování o návrzích na vydání platebního i elektronického platebního rozkazu v senátech 9C , 109C, 109EC, 12C , 112C, 112EC, 13C, 113C, 113EC, 21C,

·    nápad do senátu 109C je v rozsahu 100%

·    nápad do senátu 113C je v rozsahu 100%

·    vyřizování 20% nápadu věcí týkajících se elektronických platebních rozkazů (EPR) a všech úkonů souvisejících, včetně zpracování statistiky

·    Nc-ostatní

·    Nc-nejasná podání

·    Nc-úřední záznamy o vykázání z bytu

·    Nc-protestní listiny

 

·    rozhodovací činnost rozhodování o návrzích na vydání platebního i elektronického platebního rozkazu v senátech 19C, 119C, 119EC, 24C, 124C, 124EC, 27C, 127C, 127EC, 41C

·    nápad do senátu 119C je v rozsahu 50%

·    nápad do senátu 124C je v rozsahu 80%

·    nápad do senátu 127C je v rozsahu 100%

·    vyřizování 20% nápadu věcí týkajících se elektronických platebních rozkazů (EPR) a všech úkonů souvisejících, včetně zpracování statistiky

 

všechny VSÚ:

·    vykonávají úkony dle pokynů soudců

·    samostatná rozhodovací činnost na úseku C

·    vyhotovování statistiky

·    provádějí výslechy

·    vyznačování právních mocí

·    provádějí kontroly SOP

·    pátrají po adresátech nedoručených zásilek

·    sledují konkurzy v agendě C v přidělených senátech

referují spisy ze lhůt 

 

Marcela Sandholzová

zastupuje Blanka Tolarová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blanka Tolarová

zastupuje Eva Ondo-Eštoková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Ondo-Eštoková

zastupuje Jitka Sláničková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na straně 25 a násl. se mění takto:

 

vedoucí kanceláře Nc-E, EXE

·      vede rejstřík 14Nc-E, 44Nc, 46Nc, 46EXE, 49Nc, 49EXE, 55EXE, 56EXE, 60EXE, 61EXE, 62EXE, 63EXE, 64EXE, 69EXE

·      vede rejstřík 14Nc-E, 43Nc, 45Nc, 45EXE, 48Nc, 48EXE, 53EXE, 54EXE, 57EXE, 59EXE, 65EXE, 66EXE, 67EXE, Nc - § 260

 

·      zveřejňují vyhlášky a rozhodnutí na www stránkách soudu

·      doručují písemnosti

·    řídí práci zapisovatelek

Irena Pospíšilová

 

 

Jana Nováková

 

 

 

zastupují se navzájem

 

 

V Teplicích dne 28. srpna 2013

 

JUDr. Roman Dobeš

předseda soudu