Přejít k obsahu

Okresní soud v Teplicích

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Dodatek č.8 k rozvrhu práce 2013

Okresní soud v Teplicích

U Soudu 1450/11, 416 64 Teplice, tel. 417 599 111, fax. 417 539 101, podatelna@osoud.tep.justice.cz

 

 

29) Spr 498/2013

 

 

Dodatek č. 8

rozvrhu práce Okresního soudu v Teplicích pro rok 2013

 

 

Rozvrh práce Okresního soudu v Teplicích Spr 861/2012 ze dne 5. 12. 2012 se s účinností od 1. 7. 2013 mění takto:

 

 

  1. Trestní oddělení

 

 

            na straně 9 a násl. se mění takto:

 

 

Funkce

Náplň práce

Jméno a příjmení

Zastupuje

vyšší soudní úřednice

 

·    vykonává úkony podle zák. č. 121/2008 Sb. v rozsahu a za podmínek stanovených vyhláškou č. 37/1992 Sb. v rejstříku 2T, 4T, 58T

·    vykonává úkony dle pokynů soudců

·    provádí úkony ve spisech přípravného řízení

·    provádí všechny úkony ve spisech Nt – zahlazení

·    provádí výslechy

·    činí dotazy ve věcech PO, rozhoduje o osvědčení po PO

·    vyznačuje právní moci

·    pátrá po adresátech nedoručených zásilek

·    rozhoduje o tlumočném, znalečném, svědečném, odměnách advokátů a o odměnách zmocněnců poškozených

·    nařizuje výkony trestů a vydává příkazy k dodání do výkonu trestu a příkazy k dodání do ochranného léčení

·    vydává rozhodnutí o přeměně nezaplaceného peněžitého trestu, rozhodnutí o odkladu výkonu trestu

·   provádí kontrolní činnost trestní kanceláře podle § 6 odst. 2 v.k.ř

·   vydává rozhodnutí o nařízení výkonu trestu obecně prospěšných prací podle § 336 odst. 2 tr.ř.

Simona Antropiusová zástupce

Kateřina Smrkovská

soudní tajemnice

·    vykonává úkony podle zák. č. 121/2008 Sb. v rejstříku 3T, 5T

·    vykonává úkony dle pokynů soudců

·    provádí úkony ve spisech přípravného řízení

·    provádí výslechy

·    činí dotazy ve věcech PO

·    vyznačuje právní moci

·    pátrá po adresátech nedoručených zásilek

·    rozhoduje o tlumočném, znalečném, svědečném, odměnách advokátů a o odměnách zmocněnců poškozených

·    nařizuje výkony trestů a vydává příkazy k dodání do výkonu trestu a příkazy k dodání do ochranného léčení

·    vydává rozhodnutí o přeměně nezaplaceného peněžitého trestu, rozhodnutí o odkladu výkonu trestu

·    provádí kontrolní činnost trestní kanceláře podle § 6 odst. 2 v.k.ř.

·    vydává rozhodnutí o nařízení výkonu trestu obecně prospěšných prací podle § 336 odst. 2 tr.ř.

Kateřina Smrkovská

zástupce

Bc. Kateřina Langerová

soudní tajemnice

·    vykonává úkony podle zák. č. 121/2008 Sb. v rejstříku 1T, 7T, 47T, 1Tm, 3Tm, 5Tm, 6Tm, 7Tm, 32Tm, PP

·    vykonává úkony dle pokynů soudců

·    provádí úkony ve spisech přípravného řízení

·    provádí výslechy

·    činí dotazy ve věcech PP a PO

·    vyznačuje právní moci

·    pátrá po adresátech nedoručených zásilek

·    rozhoduje o tlumočném, znalečném, svědečném, odměnách advokátů a o odměnách zmocněnců poškozených

·    nařizuje výkony trestů a vydává příkazy k dodání do výkonu trestu a příkazy k dodání do ochranného léčení

·    vydává rozhodnutí o přeměně nezaplaceného peněžitého trestu, rozhodnutí o odkladu výkonu trestu

·    provádí kontrolní činnost trestní kanceláře podle § 6 odst. 2 v.k.ř.

·    vydává rozhodnutí o nařízení výkonu trestu obecně prospěšných prací podle § 336 odst. 2 tr.ř.

Bc. Kateřina Langerová

zástupce

Jitka Valentová

soudní tajemnice

 

·    vykonává úkony podle zák. č. 121/2008 Sb. v rejstříku  6T, 23T

·    vykonává úkony dle pokynů soudců

·    provádí úkony ve spisech přípravného řízení

·    provádí výslechy

·    činí dotazy ve věcech PO

·    vyznačuje právní moci

·    pátrá po adresátech nedoručených zásilek

·    rozhoduje o tlumočném, znalečném, svědečném, odměnách advokátů a o odměnách zmocněnců poškozených

·    nařizuje výkony trestů a vydává příkazy k dodání do výkonu trestu a příkazy k dodání do ochranného léčení

·    vydává rozhodnutí o přeměně nezaplaceného peněžitého trestu, rozhodnutí o odkladu výkonu trestu

·   provádí kontrolní činnost trestní kanceláře podle § 6 odst. 2 v.k.ř.

·   vydává rozhodnutí o nařízení výkonu trestu obecně prospěšných prací podle § 336 odst. 2 tr.ř.

Jitka Valentová zástupce

Simona Antropiusová

 

 

 

V Teplicích dne 28. června 2013

 

JUDr. Roman Dobeš

předseda soudu