Přejít k obsahu

Okresní soud v Teplicích

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Dodatek č.7 k rozvrhu práce 2013

Okresní soud v Teplicích

U Soudu 1450/11, 416 64 Teplice, tel. 417 599 111, fax. 417 539 101, podatelna@osoud.tep.justice.cz

 

 

Spr 346/2013

 

 

Dodatek č. 7

rozvrhu práce Okresního soudu v Teplicích pro rok 2013

 

 

Rozvrh práce Okresního soudu v Teplicích Spr 861/2012 ze dne 5. 12. 2012 se s účinností od 1. 5. 2013 mění takto:

 

 

  1. Občanskoprávní oddělení

 

 

            na straně 20 a násl. se mění takto:

 

Funkce

Náplň práce

Jméno a příjmení

Zastupuje

vyšší soudní úřednice C, EC, EPR

 

·    rozhodovací činnost rozhodování o návrzích na vydání platebního i elektronického platebního rozkazu v senátech 8C, 108C, 108EC, 10C , 110C, 110EC  

·    nápad do senátu 108C je v rozsahu 100%

nápad do senátu 110C je v rozsahu 100%

·    vyřizování 20% nápadu věcí týkajících se elektronických platebních rozkazů (EPR) a všech úkonů souvisejících, včetně zpracování statistiky

·    Cd – civilní dožádání

·    Nc-insolvence

 

 

·    rozhodovací činnost rozhodování o návrzích na vydání platebního i elektronického platebního rozkazu v senátech 9C , 109C, 109EC, 12C , 112C, 112EC, 13C, 113C, 113EC, 21C,

·    nápad do senátu 109C je v rozsahu 100%

·    nápad do senátu 113C je v rozsahu 100%

·    vyřizování 20% nápadu věcí týkajících se elektronických platebních rozkazů (EPR) a všech úkonů souvisejících, včetně zpracování statistiky

·    Nc-ostatní

·    Nc-nejasná podání

·    Nc-úřední záznamy o vykázání z bytu

·    Nc-protestní listiny

 

·    rozhodovací činnost rozhodování o návrzích na vydání platebního i elektronického platebního rozkazu v senátech 24C, 124C, 124EC, 27C, 127C, 127EC, 41C

·    nápad do senátu 124C je v rozsahu 80%

·    nápad do senátu 127C je v rozsahu 100%

·    vyřizování 20% nápadu věcí týkajících se elektronických platebních rozkazů (EPR) a všech úkonů souvisejících, včetně zpracování statistiky

 

 

·    rozhodovací činnost rozhodování o návrzích na vydání platebního i elektronického platebního rozkazu v senátech 19C, 119C, 119EC

·    nápad do senátu 119C je v rozsahu 50%

 

všechny VSÚ:

·    vykonávají úkony dle pokynů soudců

·    samostatná rozhodovací činnost na úseku C

·    vyhotovování statistiky

·    provádějí výslechy

·    vyznačování právních mocí

·    provádějí kontroly SOP

·    pátrají po adresátech nedoručených zásilek

·    sledují konkurzy v agendě C v přidělených senátech

referují spisy ze lhůt 

 

Marcela Sandholzová

zastupuje Blanka Tolarová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blanka Tolarová

zastupuje Eva Ondo-Eštoková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Ondo-Eštoková

zastupuje Jitka Sláničková

 

 

 

 

 

 

 

 

Naďa Lebedová

zastupuje Marcela Sandholzová

 

 

tajemnice C, EC, EPR

 

·    rozhodovací činnost rozhodování o návrzích na vydání platebního i elektronického platebního rozkazu v senátech 18C, 118C, 118EC, 20C, 120C, 120EC,

·    nápad do senátu 118C je v rozsahu 100%

·    nápad do senátu 120C je v rozsahu 100%

·    vyřizování 20% nápadu věcí týkajících se elektronických platebních rozkazů (EPR) a všech úkonů souvisejících, včetně zpracování statistiky

 

·    rozhodovací činnost rozhodování o návrzích na vydání platebního i elektronického platebního rozkazu v senátech 11C, 111C, 111EC, 17C, 117C, 117EC, 25C, 125C, 125EC

·    nápad do senátu 111C je v rozsahu 100%

·    nápad do senátu 117C je v rozsahu 50%

·    nápad do senátu 125C je v rozsahu 30%

·    vyřizování 20% nápadu věcí týkajících se elektronických platebních rozkazů (EPR) a všech úkonů souvisejících, včetně zpracování statistiky

 

 

·    vykonávají úkony dle pokynů soudců

·    samostatná rozhodovací činnost na úseku C

·    vyhotovování statistiky

·    provádějí výslechy

·    vyznačování právních mocí

·    pátrají po adresátech nedoručených zásilek

 

Alena Kabourková

zastupuje Eva Ondo-Eštoková

 

 

 

 

 

 

 

Jitka Sláničková

zastupuje Blanka

Tolarová

 

 

 

 

            Od 1. 5. 2013 do 30. 6. 2013 se zastavuje 20% nápadu věcí týkajících
se elektronických platebních rozkazů (EPR) vyšší soudní úřednici Evě Ondo-Eštokové
a soudní tajemnici Jitce Sláničkové.

 

 

            na straně 12 se mění čtvrtý odstavec takto:

 

Přístup k úschovám v kovové skříni má pouze soudkyně JUDr. Dana Havlínová a zaměstnanci soudu Šárka Hofmanová a Jiřina Džubanová na základě pověření předsedy soudu dle § 223 v.k.ř.

 

 

            na straně 19 se ve třetím odstavci strany a v posledním odstavci strany vypouští věta: Toto ustanovení se nevztahuje pro senát 15PaNc.

 

 

na straně 24 se mění takto:

 

vedoucí kanceláře E

·    vede rejstřík E

 

·      zveřejňují vyhlášky a rozhodnutí na www stránkách soudu

·      doručují písemnosti

·      řídí práci zapisovatelek

Libuše Nováková

 

 

 

zastupuje Ivana Zatloukalová

 

 

na straně 25 a násl. se mění takto:

 

vedoucí kanceláře Nc-E, EXE

·      vede rejstřík 14Nc-E, 46Nc, 46EXE, 49Nc, 55EXE, 56EXE, 59EXE, 62EXE, 63EXE, 64EXE

·      vede rejstřík 14Nc-E, 45Nc, 45EXE, 53EXE, 54EXE, 65EXE, 66EXE, 67EXE, Nc - § 260

·      vede rejstřík 14Nc-E, 43Nc, 44Nc, 48Nc, 48EXE, 49EXE, 57EXE, 60EXE, 61EXE

 

·      zveřejňují vyhlášky a rozhodnutí na www stránkách soudu

·      doručují písemnosti

·    řídí práci zapisovatelek

Irena Pospíšilová

 

Jana Nováková

 

Bc. Petra Šťastná

 

 

zastupují se navzájem

 

vedoucí kanceláře D

·    vede rejstřík 36D, 36SD, 36U, Nc-dědické

·    vede knihu úschov

·    řídí práci zapisovatelek

·      zveřejňuje vyhlášky a rozhodnutí na www stránkách soudu

·      vede evidenční pomůcky ust. § 5 v.k.ř.

·    doručuje písemnosti

·    mundáž spisů

Jiřina Džubanová

 

 

 

 

 

zastupuje

Šárka Hofmanová

 

 

V Teplicích dne 25. dubna 2013

JUDr. Roman Dobeš

předseda soudu