Přejít k obsahu

Okresní soud v Teplicích

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Aktuality

Okresní soud v Teplicích

U Soudu 1450/11, 416 64 Teplice, tel. 417 599 111, fax. 417 539 101, podatelna@osoud.tep.justice.cz

 

 

Spr 292/2013

 

 

 

Dodatek č. 6

rozvrhu práce Okresního soudu v Teplicích pro rok 2013

 

 

Rozvrh práce Okresního soudu v Teplicích Spr 861/2012 ze dne 5. 12. 2012 se s účinností od 9. 4. 2013 mění takto:

 

 

A.    Trestní oddělení

 

 

na straně 4 se mění takto:

 

1T

jednací dny

Po, St

nápad se nepřiděluje, vyjma věcí, jichž se týká ustanovení o rozdělování věcí upravených
v odst. 2, 3, 4 na straně 5 platného rozvrhu práce,
a to po dobu do nástupu soudkyně na mateřskou dovolenou

 

Mgr. Veronika Havlová

JUDr. Miroslav Čapek

 

2T

jednací dny

Po, Čt

nápad se nepřiděluje, vyjma věcí, jichž se týká ustanovení o rozdělování věcí upravených
v odst. 2, 3, 4 na straně 5 platného rozvrhu práce

 

Mgr. Ing. Bc. Martin Baťka

Mgr. Milan Ferenc

 

2T

jednací dny

Út, St

nápad věcí T v rozsahu   100%

v tom specializace „VAZBA" v rozsahu   100%

v tom specializace „KORUPCE" v rozsahu  100%

Td   100%

Nt   100%

PP   100%

asistent soudce Mgr. Jakub David

výkon jednotlivých úkonů soudního řízení z pověření JUDr. Miroslava Čapka

 

JUDr. Miroslav Čapek

Mgr. Milan Ferenc

 

 

 

 

 

Mgr. Martin Parolek

(zástupce pouze ve věcech PP)

3T

jednací dny

Po, St

nápad se nepřiděluje, vyjma věcí, jichž se týká ustanovení o rozdělování věcí upravených
v odst. 2, 3, 4 na straně 5 platného rozvrhu práce

Mgr. Lenka Duta

Mgr. Milan Ferenc

 

Mgr. Martin Roubalík

(zástupce pouze ve věcech Tm)

 

 

 

na straně 5 u Zvláštních ustanovení na oddělení T se v bodu 1. mění:

 

a) vazební

b) proti nejméně 7 pachatelům nebo je stíhání vedeno pro zločin účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 tr. zákoníku

c) spis při nápadu obžaloby obsahuje nejméně 3 000 listů,

 

přiděluje se soudci na odd. T k rozhodnutí a projednání mimo kritéria stanovená rozvrhem práce rozhodnutím předsedy soudu a tomuto soudci bude na 1 měsíc zastaven nápad věcí vazebních i nevazebních, vyjma věcí, jichž se týká ustanovení o rozdělování věcí upravených v odst. 2, 3, 4 na straně 5 platného rozvrhu práce.

 

 

 

V Teplicích dne 9. dubna 2013

 

JUDr. Roman Dobeš

předseda soudu