Přejít k obsahu

Okresní soud v Teplicích

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Okresní soud v Teplicích

U Soudu 1450/11, 416 64 Teplice, tel. 417 599 111, fax. 417 539 101, podatelna@osoud.tep.justice.cz

 

 

Spr 240/2013

 

 

 

Dodatek č. 5

rozvrhu práce Okresního soudu v Teplicích pro rok 2013

 

 

Rozvrh práce Okresního soudu v Teplicích Spr 861/2012 ze dne 5. 12. 2012 se s účinností od 1. 4. 2013 mění takto:

 

 

A.    Trestní oddělení

 

 

na straně 4 se mění takto:

 

2T

jednací dny

Út, St

nápad věcí T v rozsahu   100%

v tom specializace „VAZBA" v rozsahu   100%

v tom specializace „KORUPCE" v rozsahu  100%

Td   100%

Nt   100%

PP   100%

asistent soudce Mgr. Jakub David

výkon jednotlivých úkonů soudního řízení z pověření JUDr. Miroslava Čapka

JUDr. Miroslav Čapek

Mgr. Milan Ferenc

 

 

 

 

 

Mgr. Martin Parolek

(zástupce pouze ve věcech PP)

3T

jednací dny

Po, St

nápad se nepřiděluje

Mgr. Lenka Duta

Mgr. Milan Ferenc

 

Mgr. Martin Roubalík

(zástupce pouze ve věcech Tm)

 

 

na straně 7 se mění takto:

 

V přípravném řízení, které je vedeno proti mladistvé osobě, činí veškerá další rozhodnutí o vazbě, tj. prodloužení vazby a žádosti o propuštění z vazby,

-          soudce, je-li soudcem vykonávajícím agendu Tm a rozhodoval-li v průběhu hlavní služby o návrhu na vazbu mladistvého či na základě příkazu k zatčení vydaného před podáním obžaloby; není-li, tak

-          soudce, je-li soudcem vykonávajícím agendu Tm a v den rozhodnutí o vzetí mladistvého do vazby vykonával tzv. příslužbu, a není-li, tak

-          soudce vykonávající podle rozvrhu práce agendu Tm, a to v pořadí daném tzv. kolečkem, tj. Mgr. Martin Parolek, Mgr. Martin Roubalík.

 

 

na straně 11 se mění takto:

 

protokolující úřednice, zapisovatelka

·   příprava jednání, protokolace u jednání, zápis protokolu v oddělení 1T, mundáž spisů, závěrečné referáty

 

·   příprava jednání, protokolace u jednání, zápis protokolu v oddělení 2T, 58T, mundáž spisů, závěrečné referáty

 

·   příprava jednání, protokolace u jednání, zápis protokolu v oddělení 3T, 3Tm, mundáž spisů, závěrečné referáty

 

·   příprava jednání, protokolace u jednání, zápis protokolu v oddělení 4T, mundáž spisů, závěrečné referáty

 

·   příprava jednání, protokolace u jednání, zápis protokolu v oddělení 5T, 5Tm, mundáž spisů, závěrečné referáty

 

·   příprava jednání, protokolace u jednání, zápis protokolu v oddělení 6T, 6Tm, mundáž spisů, závěrečné referáty

 

·   příprava jednání, protokolace u jednání, zápis protokolu v oddělení 7T, 7Tm, mundáž spisů, závěrečné referáty

 

·   příprava jednání, zápis protokolu v oddělení 23T, mundáž spisů, závěrečné referáty

 

·     příprava jednání, protokolace u jednání, zápis protokolu v oddělení 47T, mundáž spisů, závěrečné referáty

 

plní úkoly i v ostatních senátech dle přidělení vedoucí kanceláře

Petra Šelerová

 

 

Markéta Svobodová

 

 

Ilona Brychová

 

 

Pavlína Vránová

 

Dora Havlová

 

Miroslava Žáková

 

Dagmar Hrzánová

 

Petra Lešigová

 

 

Martina Surová

 

 

všechny se zastupují

navzájem

 

 

B.     Občanskoprávní oddělení

 

na straně 18 se mění takto:

 

Soudní oddělení

Obor působnosti P

Soudce

14 PaNc

jednací dny:

Po, St

nápad věcí P v rozsahu 95%

v tom specializace věci „CIZINA" 100%

věci Nc–P s cizím prvkem v rozsahu 100%

předběžná opatření v rozsahu 100% 

JUDr. Zdeňka Horčicová

Mgr. Lenka Duta

15 PaNc

jednací dny:

Po, St

nápad věcí P v rozsahu 90%

v tom specializace věci „CIZINA" 100%

věci Nc–P s cizím prvkem v rozsahu 100%

předběžná opatření v rozsahu 100% 

Mgr. Lenka Duta

JUDr. Dušan Mach

 

 

            na straně 20 a násl. se mění takto:

 

Funkce

Náplň práce

Jméno a příjmení

Zastupuje

vyšší soudní úřednice C, EC,

vyšší soudní úředník C, EC,

·    rozhodovací činnost rozhodování o návrzích na vydání platebního i elektronického platebního rozkazu v senátech 17C, 117C, 117EC,

·    rozhodovací činnost rozhodování o návrzích na vydání platebního i elektronického platebního rozkazu v senátech 8C, 108C, 108EC

·    rozhodovací činnost rozhodování o návrzích na vydání platebního i elektronického platebního rozkazu v senátech 10C , 110C, 110EC napadlé do 29. 2. 2012,

·    nápad do senátu 108C je v rozsahu 100%

nápad do senátu 117C je v rozsahu 50%

·    Nc-konkurzní řízení

·    Nc-dotazy a podání

·    Nc-insolvence

 

·    rozhodovací činnost rozhodování o návrzích na vydání platebního i elektronického platebního rozkazu v senátech 19C, 119C, 119EC

·    nápad do senátu 119C je v rozsahu 50%

Marcela Sandholzová

zastupuje Blanka Tolarová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naďa Lebedová

zastupuje Marcela Sandholzová

 

 

 

 

            na straně 22 a násl. se doplňuje toto:

 

vyšší soudní úřednice Nc-E

EXE

·      vyznačování právních mocí

 

Naďa Lebedová

 

 

 

 

na straně 24 a násl. se mění takto:

 

vedoucí kanceláře E

·    vede rejstřík E

 

·      zveřejňují vyhlášky a rozhodnutí na www stránkách soudu

·      doručují písemnosti

·      řídí práci zapisovatelek

Libuše Nováková

 

 

 

 

na straně 25 a násl. se mění takto:

 

vedoucí kanceláře D

·    vede rejstřík 36D, 36SD, 36U, Nc-dědické

·    vede knihu úschov

·    řídí práci zapisovatelek

·      zveřejňuje vyhlášky a rozhodnutí na www stránkách soudu

·      vede evidenční pomůcky ust. § 5 v.k.ř.

·    doručuje písemnosti

·    mundáž spisů

Jana Tesařová

Jiřina Džubanová

 

 

 

 

zastupuje

Šárka Hofmanová

 

 

            na straně 25 a násl. se mění takto:

 

zapisovatelky

oddělení P

·   příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 16PaNc, 53EXE

·   příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 14PaNc, 54EXE, 28Rod

·   příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 22PaNc, 56EXE, D

·   příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 26PaNc, 12C, 112C, 112EC, 55EXE

·   příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 15PaNc

·   mundáž spisů PaNc, EXE a připojování spisů k EXE, provádí práce ve spisovně

 

Ivana Vlachová

 

Hana Szczygielová

 

Šárka Elsnicová

 

Markéta Šplíchalová

 

Ilona Brychová

 

Helena Priesolová

 

všechny se zastupují

navzájem

 

 

V Teplicích dne 27. března 2013

 

JUDr. Roman Dobeš

předseda soudu