Přejít k obsahu

Okresní soud v Teplicích

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Dodatek č.4 k rozvrhu práce 2013

Okresní soud v Teplicích

U Soudu 1450/11, 416 64 Teplice, tel. 417 599 111, fax. 417 539 101, podatelna@osoud.tep.justice.cz

 

Spr 173/2013

 

Dodatek č. 4

rozvrhu práce Okresního soudu v Teplicích pro rok 2013

 

 

Rozvrh práce Okresního soudu v Teplicích Spr 861/2012 ze dne 5. 12. 2012 se s účinností od 6. 3. 2013 mění takto:

 

 

A.    Občanskoprávní oddělení

 

 

na straně 12 a násl. se mění takto:

 

9C

jednací dny:

Po, St

nápad věcí C v rozsahu   100%

v tom specializace věci „ÚVĚRY" v rozsahu 100%

v tom specializace věci „PRACOVNÍ"   100%

předběžná opatření v rozsahu   100%

nápad věcí 109C od VSÚ

nápad věcí 109EC od VSÚ

nápad EVC a EvET v rozsahu 100%

 

Mgr. Diana Fujdiak

1. JUDr. Kamila Kocajová

2. Mgr. Ing. Bc. Martin Baťka

3. JUDr. Eva Tilleová

 

24C

jednací dny:

St, Čt

 

nápad věcí C v rozsahu 80%

v tom specializace věci „ÚVĚRY" v rozsahu 80%

v tom specializace věci „PRACOVNÍ" v rozsahu 100%

předběžná opatření v rozsahu 100%

nápad věcí 124C od VSÚ

nápad věcí 124EC od VSÚ

nápad EVC a EvET v rozsahu 100%

 

JUDr. Kamila Kocajová

1. Mgr. Jitka Škodová

2. Mgr. Eva Merhová

3. Mgr. Marcel Klimša

 

Mgr. Diana Fujdiak

(zástupce pouze ve věcech specializace PRACOVNÍ)

 

 

 

na straně 20 a násl. se mění takto:

 

Funkce

Náplň práce

Jméno a příjmení

Zastupuje

vyšší soudní úřednice C, EC,

vyšší soudní úředník C, EC,

·    rozhodovací činnost rozhodování o návrzích na vydání platebního i elektronického platebního rozkazu v senátech 17C, 117C, 117EC, 19C, 119C, 119EC

·    rozhodovací činnost rozhodování o návrzích na vydání platebního i elektronického platebního rozkazu v senátech 8C, 108C, 108EC

·    rozhodovací činnost rozhodování o návrzích na vydání platebního i elektronického platebního rozkazu v senátech 10C , 110C, 110EC napadlé do 29. 2. 2012,

·    nápad do senátu 108C je v rozsahu 100%

nápad do senátu 117C je v rozsahu 50%

nápad do senátu 119C je v rozsahu 50%

·    Nc-konkurzní řízení

·    Nc-dotazy a podání

·    Nc-insolvence

 

·    rozhodovací činnost rozhodování o návrzích na vydání platebního i elektronického platebního rozkazu v senátech 9C , 109C, 109EC, 12C , 112C, 112EC, 13C, 113C, 113EC, 21C , 121EC, 24C, 124C, 124EC, 25C, 125C, 125EC, 41C, 141C, 141EC

·    rozhodovací činnost rozhodování o návrzích na vydání platebního i elektronického platebního rozkazu v senátech 10C , 110C, 110EC napadlé
od 1. 3. 2012,

·    nápad do senátu 109C je v rozsahu 100%

nápad do senátu 110C je v rozsahu 100%,

nápad do senátu 113C je v rozsahu 100%

nápad do senátu 124C je v rozsahu 80%

   nápad do senátu 125C je v rozsahu 30%

 

·    rozhodovací činnost rozhodování o návrzích na vydání platebního i elektronického platebního rozkazu v senátech 27C, 127C, 127EC,

·    nápad do senátu 127C je v rozsahu 100%

 

·    Cd – civilní dožádání (agenda Cd)

·    Nc-ostatní

·    Nc-úřední záznamy o vykázání z bytu

·    Nc – protestní listiny

 

všechny VSÚ:

·    vykonávají úkony dle pokynů soudců

·    samostatná rozhodovací činnost na úseku C

·    vyhotovování statistiky

·    provádí výslechy

·    vyznačování právních mocí

·    provádějí kontroly SOP

·    pátrají po adresátech nedoručených zásilek

·    sledují konkurzy v agendě C v přidělených senátech

·    referují spisy ze lhůt 

Marcela Sandholzová

zastupuje Blanka Tolarová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blanka Tolarová

zastupuje Marcela Sandholzová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Lukáš Kraus

zastupuje Alena Kabourková

 

 

 

 

tajemnice C, EC

 

·    rozhodovací činnost rozhodování o návrzích na vydání platebního i elektronického platebního rozkazu v senátech 11C, 111C, 111EC, 18C, 118C, 118EC, 20C, 120C, 120EC,

·    nápad do senátu 111C je v rozsahu 100%

nápad do senátu 118C je v rozsahu 100%

nápad do senátu 120C je v rozsahu 100%

 

·    vykonává úkony dle pokynů soudců

·    samostatná rozhodovací činnost na úseku C

·    vyhotovování statistiky

·    provádí výslechy

·    vyznačování právních mocí

·    pátrá po adresátech nedoručených zásilek

 

Alena Kabourková

zastupuje Mgr. Lukáš Kraus

 

 

 

na straně 22 a násl. se mění takto:

 

vyšší soudní úředník E, EXE

·      agenda E kromě soudcovských věcí

·      následné úkony ve věcech senátu 49E

·      Cd – civilní dožádání v oboru působnosti E

·      provádí úkony po vydání usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí - 1. povinný s počátečním písmenem J-Ž ve věcech senátu 35E

·      pátrá po adresátech nedoručených zásilek

·      vyznačování právních mocí

·      provádí výslechy

·      kontroluje uložené věci pro dražby

·      kontroluje kancelář E

·      odstraňuje vady podání

·      zpracovává koncepty předkládacích zpráv pro soudce (odvolání)

·      rozhoduje o znalečném

·      ustanovuje opatrovníky

Ladislava Lasslopová

 

 

zastupuje Vladimíra Mikšovicová

tajemnice E

·      následné úkony ve věcech senátu 48E

·      rozhodování ve věcech návrhů se specializací „VYM. OS" napadlých do 31. 12. 2012

·      provádí úkony po vydání usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí - 1. povinný s počátečním písmenem A-I ve věcech 35E, 37E a 38E

·      EXE, Nc - § 259, § 260 – pomoc soudu před nařízení výkonu rozhodnutí

·      pátrá po adresátech nedoručených zásilek

·      vyznačování právních mocí

·      provádí výslechy

·      odstraňuje vady podání

·      zpracovává koncepty předkládacích zpráv pro soudce (odvolání)

·      rozhoduje o znalečném

·      ustanovuje opatrovníky

Vladimíra Mikšovicová

zastupuje Pavlína Křtěnová Kastlová

 

 

 

 

 

 

 

 

na straně 25 se mění takto:

 

vedoucí kanceláře Nc-E, EXE

·      vede rejstřík 14Nc-E, 46Nc, 46EXE, 49Nc, 55EXE, 56EXE,  62EXE, 63EXE, 64EXE

·      vede rejstřík 14Nc-E, 45Nc, 45EXE, 53EXE, 54EXE, 59EXE, 65EXE, 66EXE, 67EXE

·      vede rejstřík 14Nc-E, 43Nc, 44Nc, 48Nc, 48EXE, 49EXE, 57EXE, 60EXE, 61EXE, 69EXE

 

·      zveřejňují vyhlášky a rozhodnutí na www stránkách soudu

·      doručují písemnosti

·    řídí práci zapisovatelek

Irena Pospíšilová

 

Jana Nováková

 

Bc. Petra Šťastná

 

zastupují se navzájem

 

 

 

 

V Teplicích dne 5. března 2013

 

JUDr. Roman Dobeš

předseda soudu