Přejít k obsahu

Okresní soud v Teplicích

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Dodatek č.3 k rozvrhu práce 2013

Okresní soud v Teplicích

U Soudu 1450/11, 416 64 Teplice, tel. 417 599 111, fax. 417 539 101, podatelna@osoud.tep.justice.cz

 

Spr 148/2013

 

Dodatek č. 3

rozvrhu práce Okresního soudu v Teplicích pro rok 2013

 

 

Rozvrh práce Okresního soudu v Teplicích Spr 861/2012 ze dne 5. 12. 2012 se s účinností od 1. 3. 2013 mění takto:

 

 

  1.            Trestní oddělení

 

na straně 4 se mění takto:

 

4T

jednací dny

Út, Čt

nápad věcí T v rozsahu 100%

v tom specializace „VAZBA"  v rozsahu   100%

Td   100%

Nt   100%

Mgr. Milan Ferenc

Mgr. Martin Roubalík

 

 

B.     Občanskoprávní oddělení

 

na straně 14 a násl. se mění takto:

 

soudní oddělení

Obor působnosti E

soudce

48E

 

 

 

48Nc-E

48EXE

·       rozhodování ve věcech E (prodej nemovitostí, vyklizení, prodej podniků, zřízení soudcovského zástavního práva, výkon rozhodnutí u nepeněžitého plnění) v rozsahu 100%

·       věci rozhodované VSÚ Evou Štádlerovou, liché věci rozhodované VSÚ Ladislavou Lasslopovou a tajemnicí Vladimírou Mikšovicovou, následné úkony soudcovské ve věcech svého senátu a dále v senátech 53EXE, 54EXE, 65EXE, 66EXE, 67EXE

·       věci Cd-E podle § 260a v rozsahu 100%

·       věci EXE v rozsahu 5%

·       rozhodování ve věcech podle § 260a-§260e o.s.ř. v rozsahu 100%

·       činnost dle Zákona č. 280/2009 Sb. (daňový řád), § 232 v rozsahu 100%

·       rozhodování podle § 15a zák. č. 119/2001 Sb.

 

Mgr. Ing. Bc. Martin Baťka

Mgr. Eva Merhová

 

zástup ve věcech 48EXE

Mgr. Eva Merhová

 

49E

 

 

 

49Nc-E

49EXE

·       rozhodování ve věcech E (prodej nemovitostí, vyklizení, prodej podniků, zřízení soudcovského zástavního práva, výkon rozhodnutí u nepeněžitého plnění) v rozsahu 100%

·       věci rozhodované VSÚ Ivanou Bieblovou, sudé věci rozhodované VSÚ Ladislavou Lasslopovou  a tajemnicí Vladimírou Mikšovicovou, následné úkony soudcovské ve věcech svého senátu a dále v senátech 55EXE, 56EXE, 62EXE, 63EXE, 64EXE

·       věci Cd-E podle § 260a v rozsahu 100%

·       věci EXE v rozsahu 5%

·       rozhodování ve věcech podle § 260a-§260e o.s.ř. v rozsahu 100%

·       činnost dle Zákona č. 280/2009 Sb. (daňový řád), § 232 v rozsahu 100%

·       rozhodování podle § 15a zák. č. 119/2001 Sb.

 

Mgr. Eva Merhová

Mgr. Ing. Bc. Martin Baťka

 

 

zástup ve věcech 49EXE

Mgr. Ing. Bc. Martin Baťka

 

35E

·       rozhodování ve věcech E rozhodované VSÚ v rozsahu 100% nápadu

 

Ladislava Lasslopová

Vladimíra Mikšovicová

37E

·       nápad se nepřiděluje

 

 

38E

·       nápad se nepřiděluje

 

 

 

 

 

 

45Nc-E

45EXE

14Nc – neúplné (EXE)

·       v rozsahu 30 % nápadu agendy věcí EXE, pokud jde o pověření soudního exekutora k provedení exekuce k vymožení peněžitého plnění, není-li exekučním titulem exekutorský či notářský zápis

·       nápad věcí 14Nc-neúplné (EXE) se přiděluje v rozsahu 100%

 

Eva Štádlerová

zastupuje Ivana Bieblová

 

46Nc-E

46EXE

14Nc – neúplné (EXE)

·       v rozsahu 30 % nápadu agendy věcí EXE, pokud jde o pověření soudního exekutora k provedení exekuce k vymožení peněžitého plnění, není-li exekučním titulem exekutorský či notářský zápis

·       nápad věcí 14Nc-neúplné (EXE) se přiděluje v rozsahu 100%

 

Ivana Bieblová

zastupuje Naďa Lebedová

 

69EXE

14Nc – neúplné (EXE)

·       v rozsahu 30 % nápadu agendy věcí EXE, pokud jde o pověření soudního exekutora k provedení exekuce k vymožení peněžitého plnění, není-li exekučním titulem exekutorský či notářský zápis

·       nápad věcí 14Nc-neúplné (EXE) se přiděluje v rozsahu 100%

 

Naďa Lebedová

zastupuje Eva Štádlerová

 

53EXE

·       nápad se nepřiděluje

 

JUDr. Dušan Mach

1. JUDr. Zdeňka Horčicová

54EXE

·       nápad se nepřiděluje

 

JUDr. Zdeňka Horčicová

1. JUDr. Jana Strachová

55EXE

·       nápad se nepřiděluje

 

JUDr. Jana Strachová

1. JUDr. Dana Havlínová

56EXE

·       nápad se nepřiděluje

 

JUDr. Dana Havlínová

1. JUDr. Kamila Kocajová

57EXE

·       nápad se nepřiděluje

·       věci rozhodované VSÚ Naďou Lebedovou

·       následné úkony soudcovské ve věcech svého senátu a dále v senátech 59EXE, 60EXE, 61EXE, 69EXE

JUDr. Kamila Kocajová

1. Mgr. Ing. Bc. Martin Baťka

59EXE

·       nápad se nepřiděluje

 

JUDr. Jana Adamcová

1. JUDr. Ivana Dvořáková

60EXE

·       nápad se nepřiděluje

 

JUDr. Ivana Dvořáková

1. Mgr. Marcel Klimša

61EXE

·       nápad se nepřiděluje

 

Mgr. Marcel Klimša

1. JUDr. Daniela Novotná

62EXE

·       nápad se nepřiděluje

 

JUDr. Daniela Novotná

1. Mgr. Diana Fujdiak

63EXE

·       nápad se nepřiděluje

 

Mgr. Diana Fujdiak

1. JUDr. Eva Tilleová

64EXE

·       nápad se nepřiděluje

 

JUDr. Eva Tilleová

1. Milan Virag

65EXE

·       nápad se nepřiděluje

 

Milan Virag

1. Mgr. Jitka Škodová

66EXE

·       nápad se nepřiděluje

 

Mgr. Jitka Škodová

1. Mgr. Adéla Ganajová

67EXE

·       nápad se nepřiděluje

 

Mgr. Adéla Ganajová

1. JUDr. Jana Adamcová

 

na straně 22 a násl. se mění takto:

 

vyšší soudní úředník E, EXE

·      agenda E kromě soudcovských věcí

·      Cd – civilní dožádání v oboru působnosti E

·      provádí úkony po vydání usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí - 1. povinný s počátečním písmenem J-Ž ve věcech senátu 35E

·      pátrá po adresátech nedoručených zásilek

·      vyznačování právních mocí

·      provádí výslechy

·      kontroluje uložené věci pro dražby

·      kontroluje kancelář E

·      odstraňuje vady podání

·      zpracovává koncepty předkládacích zpráv pro soudce (odvolání)

·      rozhoduje o znalečném

·      ustanovuje opatrovníky

Ladislava Lasslopová

 

 

zastupuje Vladimíra Mikšovicová

tajemnice E

·      rozhodování ve věcech návrhů se specializací „VYM. OS" napadlých do 31. 12. 2012

·      provádí úkony po vydání usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí - 1. povinný s počátečním písmenem A-I ve věcech 35E, 37E a 38E

·      EXE, Nc - § 259, § 260 – pomoc soudu před nařízení výkonu rozhodnutí

·      pátrá po adresátech nedoručených zásilek

·      vyznačování právních mocí

·      provádí výslechy

·      odstraňuje vady podání

·      zpracovává koncepty předkládacích zpráv pro soudce (odvolání)

·      rozhoduje o znalečném

·      ustanovuje opatrovníky

Vladimíra Mikšovicová

zastupuje Pavlína Křtěnová Kastlová

 

 

 

 

 

 

 

tajemnice E

·      provádí úkony po vydání usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí - 1. povinný s počátečním písmenem J-Ž ve věcech 37E a 38E

·      EXE, Nc - § 259, § 260 – pomoc soudu před nařízení výkonu rozhodnutí

·      pátrá po adresátech nedoručených zásilek

·      vyznačování právních mocí

·      provádí výslechy

·      odstraňuje vady podání

·      zpracovává koncepty předkládacích zpráv pro soudce (odvolání)

·      rozhoduje o znalečném

·      ustanovuje opatrovníky

Pavlína Křtěnová Kastlová

zastupuje Ladislava Lasslopová

 

vyšší soudní úřednice Nc-E

EXE

·      agenda EXE, Nc – soukromí exekutoři

·      následné úkony nesoudcovské v senátech 14Nc-E, 44Nc, 46Nc, 46EXE, 49Nc, 49EXE, 55EXE, 56EXE, 62EXE, 63EXE, 64EXE

·      pátrání po adresátech nedoručených zásilek

·      plní další úkoly podle pokynu soudce

·      následné úkony ve věcech E postoupených soudnímu exekutorovi k rozhodnutí o návrhu soudního exekutora nebo účastníků

 

·      agenda EXE, Nc – soukromí exekutoři

·      následné úkony nesoudcovské v senátech 14Nc-E, 43Nc, 45Nc, 45EXE, 48Nc, 48EXE, 53EXE, 54EXE, 65EXE, 66EXE, 67EXE

·      pátrání po adresátech nedoručených zásilek

·      plní další úkoly podle pokynu soudce

·      následné úkony ve věcech E postoupených soudnímu exekutorovi k rozhodnutí o návrhu soudního exekutora nebo účastníků

 

·      agenda EXE, Nc – soukromí exekutoři

·      následné úkony nesoudcovské v senátech 14Nc-E, 57EXE, 59EXE, 60EXE, 61EXE, 69EXE

·      pátrání po adresátech nedoručených zásilek

·      plní další úkoly podle pokynu soudce

·      následné úkony ve věcech E postoupených soudnímu exekutorovi k rozhodnutí o návrhu soudního exekutora nebo účastníků

 

Ivana Bieblová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Štádlerová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naďa Lebedová

 

 

 

zastupují se navzájem

tajemnice EXE

·      vyznačování právních mocí

Pavlína Křtěnová Kastlová

 

 

 

 

V Teplicích dne 21. února 2013

 

JUDr. Roman Dobeš

předseda soudu