Přejít k obsahu

Okresní soud v Teplicích

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Dodatek č.14 k rozvrhu práce 2013

Okresní soud v Teplicích

U Soudu 1450/11, 416 64 Teplice, tel. 417 599 111, fax. 417 539 101, podatelna@osoud.tep.justice.cz

 

 

29) Spr 886/2013

 

 

Dodatek č. 14

rozvrhu práce Okresního soudu v Teplicích pro rok 2013

 

 

Rozvrh práce Okresního soudu v Teplicích Spr 861/2012 ze dne 5. 12. 2012 se s účinností od 6. 12. 2013 mění takto:

 

 

 

na straně 24 se mění a doplňuje takto:

 

vedoucí kanceláře E, Nc-E, EXE

·      vede rejstřík 38E, 48E

·      vede rejstřík 14Nc-E, 43Nc, 45Nc, 45EXE, 48Nc, 48EXE, 53EXE, 54EXE, 65EXE, 66EXE, 67EXE, Nc - § 260

 

·      vede rejstřík 35E, 37E, 49E

·      vede rejstřík 14Nc-E, 44Nc, 46Nc, 46EXE, 49Nc, 49EXE, 55EXE, 56EXE, 57EXE, 59EXE, 60EXE, 61EXE, 62EXE, 63EXE, 64EXE, 69EXE

 

·      zveřejňují vyhlášky a rozhodnutí na www stránkách soudu

·      doručují písemnosti

·      řídí práci zapisovatelek

Libuše Nováková

 

 

 

 

Irena Pospíšilová

 

 

 

 

 

 

 

zastupují se navzájem

 

 

 

V Teplicích dne 5. prosince 2013

JUDr. Roman Dobeš

předseda soudu