Přejít k obsahu

Okresní soud v Teplicích

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Dodatek č.12 k rozvrhu práce 2013

Okresní soud v Teplicích

U Soudu 1450/11, 416 64 Teplice, tel. 417 599 111, fax. 417 539 101, podatelna@osoud.tep.justice.cz

 

 

29) Spr 834/2013

 

 

Dodatek č. 12

rozvrhu práce Okresního soudu v Teplicích pro rok 2013

 

 

Rozvrh práce Okresního soudu v Teplicích Spr 861/2012 ze dne 5. 12. 2012 se s účinností od 15. 11. 2013 mění takto:

 

 

  1.            Trestní oddělení

 

na straně 4 se mění:

 

 

5T

jednací dny

Po, St

nápad věcí T v rozsahu 10%

v tom specializace „VAZBA" v rozsahu  100%

Td   100%

Nt   100%

JUDr. Dana Kolářová

Mgr. Martin Roubalík

 

 

 

 

  1. Občanskoprávní oddělení

 

            na straně 15 a násl. se mění takto:

 

 

49E

 

 

 

49Nc-E

49EXE

·       rozhodování ve věcech E (prodej nemovitostí, vyklizení, prodej podniků, zřízení soudcovského zástavního práva, výkon rozhodnutí u nepeněžitého plnění) v rozsahu 100%

·       věci rozhodované VSÚ Ivanou Bieblovou, sudé věci rozhodované VSÚ Ladislavou Lasslopovou  a tajemnicí Vladimírou Mikšovicovou, následné úkony soudcovské ve věcech svého senátu a dále v senátech 55EXE, 56EXE, 62EXE, 63EXE, 64EXE

·       věci Cd-E podle § 260a v rozsahu 100%

·       věci EXE v rozsahu 5%

·       rozhodování ve věcech podle § 260a-§260e o.s.ř. v rozsahu 100%

·       činnost dle Zákona č. 280/2009 Sb. (daňový řád), § 232 v rozsahu 100%

·       rozhodování podle § 15a zák. č. 119/2001 Sb.

 

Mgr. Eva Merhová

JUDr. Dana Kolářová

 

 

zástup ve věcech 49EXE

JUDr. Dana Kolářová

 

37E

·       rozhodování ve věcech E (prodej nemovitostí, vyklizení, prodej podniků, zřízení soudcovského zástavního práva, výkon rozhodnutí u nepeněžitého plnění) v rozsahu 100%

 

JUDr. Dana Kolářová

Mgr. Eva Merhová

 

 

57EXE

·       věci EXE v rozsahu 5%

·       věci rozhodované VSÚ Naďou Lebedovou

·       následné úkony soudcovské ve věcech svého senátu a dále v senátech 59EXE, 60EXE, 61EXE, 69EXE

JUDr. Dana Kolářová

Mgr. Eva Merhová

 

 

            Soudkyně JUDr. Dana Kolářová se na výkonu soudnictví bude podílet kromě omezeného nápadu nových trestních věcí od 15. 11. 2013 i vyřizováním následných úkonů soudcovských ve věcech svého senátu 57EXE a dále v senátech 59EXE, 60EXE, 61EXE, 69EXE           na místo soudkyně JUDr. Kamily Kocajové.

 

 

V Teplicích dne 13. listopadu 2013

JUDr. Roman Dobeš

předseda soudu