Přejít k obsahu

Okresní soud v Teplicích

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Dodatek č.10 k rozvrhu práce 2013

Okresní soud v Teplicích

U Soudu 1450/11, 416 64 Teplice, tel. 417 599 111, fax. 417 539 101, podatelna@osoud.tep.justice.cz

 

 

29) Spr 716/2013

 

 

Dodatek č. 10

rozvrhu práce Okresního soudu v Teplicích pro rok 2013

 

 

Rozvrh práce Okresního soudu v Teplicích Spr 861/2012 ze dne 5. 12. 2012 se s účinností od 1. 10. 2013 mění takto:

 

 

  1.            Trestní oddělení

 

na straně 4 a násl. se mění a doplňuje:

 

 

2T

jednací dny

Út, St

nápad věcí T v rozsahu   100%

v tom specializace „VAZBA" v rozsahu   100%

v tom specializace „KORUPCE" v rozsahu  100%

Td   100%

Nt   100%

PP   100%

 

JUDr. Miroslav Čapek

Mgr. Milan Ferenc

 

 

Mgr. Martin Parolek

(zástupce pouze ve věcech PP)

JUDr. Dana Kolářová

(zástupce pouze ve věcech specializace „KORUPCE")

4T

jednací dny

Út, Čt

nápad věcí T v rozsahu 100%

v tom specializace „VAZBA"  v rozsahu   100%

Td   100%

Nt   100%

Mgr. Milan Ferenc

JUDr. Dana Kolářová

5T

jednací dny

Po, St

nápad věcí T v rozsahu 100%

v tom specializace „VAZBA" v rozsahu  100%

Td   100%

Nt   100%

JUDr. Dana Kolářová

Mgr. Martin Roubalík

 

 

47T

jednací den

nápad věcí T v rozsahu   25%

v tom specializace „VAZBA" v rozsahu   25%

Td    25%

Nt    25%

asistent soudce Mgr. Jakub David

výkon jednotlivých úkonů soudního řízení z pověření JUDr. Romana Dobeše

JUDr. Roman Dobeš

JUDr. Miroslav Čapek

 

 

V Teplicích dne 30. září 2013

JUDr. Roman Dobeš

předseda soudu