Přejít k obsahu

Okresní soud v Teplicích

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Dodatek č.1 k rozvrhu práce 2013

Okresní soud v Teplicích

U Soudu 1450/11, 416 64 Teplice, tel. 417 599 111, fax. 417 539 101, podatelna@osoud.tep.justice.cz

 

Spr 23/2013

 

Dodatek č. 1

rozvrhu práce Okresního soudu v Teplicích pro rok 2013

 

 

Rozvrh práce Okresního soudu v Teplicích Spr 861/2012 ze dne 5. 12. 2012 se mění

a doplňuje takto:

 

 

  1.            Trestní oddělení

 

na straně 6 se doplňuje takto:

 

 

Rozhodování soudu v přípravném řízení trestním, účast při neodkladných a neopakovatelných úkonech a zkrácené řízení trestní

 

Pohotovost vykonávají všichni soudci zdejšího soudu.

 

            V průběhu hlavní služby:

 

Soudce rozhoduje o návrzích státního zástupce na vzetí obviněného do vazby, o návrzích na vydání příkazu k domovní prohlídce, o návrzích státního zástupce na vydání příkazu k zatčení, ustanovení a zrušení obhájce, rozhodnutí o vazbě obviněného, který byl zatčen na základě příkazu k zatčení vydaného před podáním obžaloby a současně se účastní neodkladných a neopakovatelných úkonů; dále soudce rozhoduje o návrzích na vydání příkazu na odposlech a záznam a výpis telekomunikačního provozu dle tr. ř. s výjimkou soudců uvedených ve zvláštním opatření ke službám v přípravném řízení trestním.

 

 

V Teplicích dne 9. ledna 2013

 

JUDr. Roman Dobeš

předseda soudu