Přejít k obsahu

Okresní soud v Táboře

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Rozvrh práce 2018

Rozvrh práce 2018

Rozvrh práce Okresního soudu v Táboře je evidován pod jednacím číslem 20 Spr 1356/2017

a je k nahlédnutí v kanceláři správy okresního soudu v místnosti č. dveří 106 v I. poschodí hlavní budovy.

Předseda okresního soudu sestavuje pro každý kalendářní rok rozvrh práce, který projednává se soudcovskou radou.

V rozvrhu práce musí být vždy

a) jmenovitě určeni soudci a vyšší soudní úředníci, který budou působit v jednotlivých soudních odděleních,

b) stanoven způsob rozdělení práce mezi jednotlivá soudní oddělení,

c) určeno zastupování jednotlivých soudních oddělení pro případ, že v určitém oddělení věc nemůže být z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti soudce nebo vyloučení soudce anebo z jiných důvodů stanovených zákonem projednána a rozhodnuta,

d) určeno zastupování vyšších soudních úředníků působících v jednotlivých soudních odděleních pro případ, že nemohou provést úkony ve věci z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti nebo vyloučení anebo z jiných vážných důvodů.

 

 

Pracovní pohotovost