Přejít k obsahu

Okresní soud v Semilech

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Protikorupční program

Protikorupční linka Okresního soudu v Semilech

 

Vaše podezření z korupčního jednání v působnosti Okresního soudu v Semilech můžete sdělit prostřednictvím následujících kontaktů:

e-mail:

korupce@msp.justice.cz   

telefon:

481 652 136, 481 652 144     

fax:

481 652 177

 

Uvítáme, jestliže poskytnete konkrétní, aktuální a ověřitelné informace a sdělíte také kontakt na Vás.  

 

Děkujeme Vám za Vaši spolupráci.  

 

- Etický kodex

- Interní protikorupční program

- Profesní životopisy vedoucích pracovníků