Přejít k obsahu

Okresní soud v Semilech

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Technické podmínky zpracování plateb

 

1) Platbu lze považovat za složenou, byla-li prokazatelně na účet soudu složena. Takto lze platbu identifikovat pouze z výpisu z účtu soudu

 

2) Vzhledem k podmínkám platným pro mezibankovní převody disponuje soud výpisem, z něhož lze platbu převodem identifikovat až 3. den od data odepsání částky z účtu plátce.

 

3) Platba došlá do ČNB po běžném termínu zpracování plateb ( tj po 11. hodině dopolední ) je na účet soudu připsána až následující den.

 

4) Soud nedisponuje prostředky, kterými by bylo v mimopracovní době možné zjistit platbu došlou na její účet v ČNB. Platbu lze identifikovat pouze v případě, byla-li plátcem avizována (viz příklady). Avízo je třeba provést nejpozději do 12:00 dopoledne v den, kdy se přepokládá připsání odeslané částky na účet soudu v ČNB.

 

5) Jako avízo platby je třeba sdělit: účel (tj. "předběžné opatření" bez další konkretizace); "číslo účtu", z něhož platba proběhla; "jméno účtu" z něhož platba proběhla; použitý variabilní symbol; datum odepsání odeslané částky z účtu plátce.

 

6) Příkaz k úhradě nelze považovat za dostačující důkaz o odeslání platby, neboť platbu v mezibankovním režimu lze ještě stornovat. Příkaz lze však použít jako podklad avíza, obsahuje-li údaje popsané v bodě 5)

 

 

 

Příklady:

Následující příklady a předchozí popis technických podmínek mají pouze za účel ukázat nevhodnost použití bankovního účtu jako prostředku pro účely skládání jistiny při potřebě rychlého podání předběžného opatření (není-li možno ke konkrétnímu podání vztáhnout podmínky stanovené v §75b odst.3 a-g) a nelze z nich předjímat žádné právní ani jiné závěry.

 

Příklad 1)

Plátce, pan A zaplatil příkazem ze svého účtu na účet soudu B částku 100 000. Tato částka mu byla z jeho účtu odepsána v pondělí. Tato platba by dle platných pravidel měla být teoreticky do ČNB doručena ve středu. a) Pokud pan A takovouto platbu soudu B avizuje do středy do 12:00 dopoledne, je soud schopen technicky zajistit potvrzení existence takto avizované platby a pan B může po ověření existence platby kdykoli podat žádost na předběžné opatření. b) Pokud pan B tuto platbu soudu B neavizuje, je tento schopen ji technicky zjistit a potvrdit její existenci až ve čtvrtek. (to vše za předpokladu, že platba do ČNB opravdu došla ve středu). Pan B tak své podání může provést až ve čtvrtek po 10 hodině dopoledne.

 

Příklad 2)

Plátce, firma C zaplatila příkazem ze svého účtu na účet soudu B částku 100 000. Tato částka jí byla z jejího účtu odepsána ve středu. Tato platba by dle platných pravidel měla být teoreticky do ČNB doručena v pátek. a) Pokud firma C takovouto platbu soudu B avizuje do pátku do 12:00 dopoledne, je soud schopen technicky zajistit potvrzení existence takto avizované platby a oprávněný statutární zástupce firmy C může po ověření existence platby kdykoli podat žádost na předběžné opatření. b) Pokud firma C tuto platbu soudu B neavizuje, je tento schopen ji technicky zjistit a potvrdit její existenci až v pondělí. ( to vše za předpokladu, že platba do ČNB opravdu došla v pátek). Firma C tak své podání může provést až v pondělí po 10 hodině dopoledne.