Přejít k obsahu

Okresní soud v Semilech

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Dražby

 

Všeobecné informace k dražbám u Okresního soudu v Semilech

 

 • Prohlídka  dražených věcí je vždy půl hodiny před začátkem dražby na místě samém.
 • Dražitelé musí předložit občanský průkaz, zástupci právnických osob sdělí název firmy, její
  sídlo a IČO.
 • Pokud povinný do zahájení dražby uhradí celou pohledávku včetně příslušenství,
  dražba se neuskuteční.
  Z tohoto důvodu je vhodné se informovat krátce před zahájením dražby na exekučním
  oddělení Okresního soudu v Semilech na tel. čísle 481 652 155, zda dražba nebyla zrušena.

 

 1. Výkony rozhodnutí prodejem movitých věcí  (dražba)
 2. Výkony rozhodnutí prodejem nemovitostí (dražba)

 

Dražby naleznete na úřední desce Okresního soudu v Semilech