Přejít k obsahu

Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Elektronická podatelna

 

    Elektronické podání lze učinit:

 

1. Prostřednictvím portálu E-podatelna, na který je odkaz na portálu ministerstva spravedlnosti.

 

2. Posláním datové zprávy do datové schránky Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou s ID "uqvabkk".

 

3. Posláním přílohy e-mailové zprávy v českém jazyku do e-mailové schránky Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou s adresou podatelna@osoud.rkn.justice.cz. Maximální přípustná velikost e-mailu se všemi přílohami je 10 MB. Přijímané formáty příloh:
   - formát Adobe s příponou souboru *.pdf
   - formát MS Word s příponou souboru *.rtf. nebo *.doc(x)
   - formát MS Excel s příponou souboru *.xls(x)
   - formát ASCII s příponou souboru *.txt
   - formát komprimovaného obrázku s příponou souboru *.jpg.

 

Na datových nosičích se elektronická podání nepřijímají.

 

 

   Informativní E-maily při podání

 

 

   Informace k provozu elektronické podatelny

  

   Elektronické podání musí být opatřeno uznávaným zaručeným elektronickým podpisem. Elektronické podání bez uznávaného zaručeného elektronického podpisu musí být nejpozději do tří dnů doplněno předložením jeho písemné podoby, jinak nebude soudem přijato. Používání elektronického podpisu v České republice upravuje zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu.

 

   Certifikát elektronické podatelny Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou, používaný při elektronické komunikaci, pro e-mailovou adresu podatelna@osoud.rkn.justice.cz, vystavila certifikační autorita PostSignum CA.