Přejít k obsahu

Okresní soud v Přerově

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Sdělení předsedy Okresního soudu v Přerově

 

 

S ohledem na usnesení vlády č. 1202 ze dne 20. listopadu 2020, o přijetí krizového opatření, vydává Okresní soud v Přerově s účinností ode dne 7. 12. 2020 toto opatření, které nahrazuje předcházející opatření předsedy soudu ze dne 12. 10. 2020:

 1. Všechny osoby vstupující do budovy soudu jsou povinny po celou dobu přítomnosti v budově soudu dodržovat následující opatření:
 • při vstupu do budovy použít dezinfekci rukou dle instrukcí justiční stráže, jinak nebude osoba do budovy soudu vpuštěna
 • při vstupu do budovy a po dobu pohybu v budově použít ochranu dýchacích cest mimo účastníky soudního jednání v jednací síni
 • dodržovat vzdálenost mezi osobami alespoň 2 metrů, je-li to možné
 • neshlukovat se na chodbách a před jednacími síněmi

   

 1. V případě podezření na viditelnou zdravotní indispozici nebude osoba členy justiční stráže do budovy vpuštěna, přičemž u osob s předvoláním k soudnímu jednání či výslechu bude o tomto informován příslušný soudce či jiný zaměstnanec, jež si osobu předvolal, a tento rozhodne o jejím ne/vpuštění.

   

 2. Úřední hodiny soudu jsou v běžném rozsahu.

   

  Služby informační kanceláře budou poskytovány zejména telefonicky a elektronicky. Nahlížení do soudních spisů bude veřejnosti umožněno pouze v neodkladných případech po předchozím souhlasu od předsedy senátu, případně od předsedy či místopředsedy soudu, a to až do odvolání.

 

 

Přerov 7. prosince 2020

 

 

Mgr. Jiří Barbořík

předseda soudu