Přejít k obsahu

Okresní soud v Písku

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Rozpočet 2018

ROZPOČET OS v PÍSKU pro r. 2018

 

 

Ukazatele rozepsaného rozpočtu pro r. 2018 v porovnání s rozepsaným rozpočtem pro r. 2017

 

 

 

 

Ukazatel

 

Rok

Rozpočet (rozepsaný) v tis.

Celkem výdaje

2018

44 670

Celkem výdaje

2017

42 073

 

Index 2018/2017

1,06

 

Rozdíl

2018- 2017

 

2 597

Mzdy+OON

2018

27 435

Mzdy+OON

2017

25 158

 

Index 2018/2017

1,09

 

Rozdíl

2018-2017

 

2 281

Pojistné a FKSP

2018

9 875

Pojistné a FKSP

2017

9 055

 

Index 2018/2017

1,09

 

Rozdíl

2018-2017

 

   820

Ostatní věcné výdaje

2018

7 360

Ostatní věcné výdaje

2017

7 820

 

Index 2018/2017

0,94

 

Rozdíl

2018-2017

 

-460

V tom mandatorní

2018

3 150

V tom mandatorní

2017

3 200

 

Index 2018/2017

0,98

 

Rozdíl

2018-2017

 

-50