Přejít k obsahu

Okresní soud v Pelhřimově

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Informace o bankovním spojení

   

 

 

Případné platby např. jistota, soudní poplatky, zálohy na soudní řízení lze:

 

 

·        poukázat na účet Okresního soudu v Pelhřimově vedený u České národní banky   

                  v Českých Budějovicích

    

·        informaci o variabilním symbolu lze získat telefonicky v účtárně okresního soudu       – tel: 565 303 666   neznáte-li variabilní  symbol, je nutné zasílat avízo s označením účastníků řízení nebo uvedením spisové značky    

 

 

 

Číslo účtu

Kód banky

Účel platby

19-3021261

0710

Náhrady nákladů trestního řízení

19-3021261

0710

Náhrady nákladů soudního řízení

19-3021261

0710

Náhrady za ustanovené advokáty

 

 

 

3703-3021261

0710

Soudní poplatky

 

 

 

3762-3021261

0710

Peněžité tresty

3762-3021261

0710

Pokuty

 

 

 

6015-3021261

0710

Zálohy na soudní řízení

6015-3021261

0710

Zálohy na návrh konkursu

6015-3021261

0710

Peněžitá záruka

6015-3021261

0710

Jistota *)

6015-3021261

0710

Narovnání

6015-3021261

0710

Soudní úschovy

 

 

 

             *) pro navrhovatele předběžného opatření: v civilních věcech

              10.000,- Kč a v obchodních věcech 50.000,- Kč dle § 75b odst. 1

              o.s.ř.

 

·        uhradit bezhotovostně – poštovní poukázky se vydávají v účtárně okresního soudu – č.dv. 54/ přízemí