Přejít k obsahu

Okresní soud v Pardubicích

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Rozvrh práce 2018

Rozvrh práce pro rok 2018

Rozvrh práce Okresního  soudu v Pardubicích  je evidován pod 
jednacím číslem 30 Spr 1240/2017 a je k nahlédnutí v kanceláři správy okresního soudu
v místnosti č. dveří 70 v  I. poschodí

    

Předseda okresního soudu sestavuje pro každý kalendářní rok rozvrh práce, který projednává se soudcovskou radou.

     V rozvrhu práce musí být vždy 

a)
jmenovitě určeni soudci,  vyšší soudní úředníci a tajemníci, kteří budou působit v jednotlivých soudních odděleních,

b) 
stanoven způsob rozdělení práce mezi jednotlivá soudní oddělení,

c)
určeno zastupování jednotlivých soudních oddělení pro případ, že v určitém oddělení věc nemůže být z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti soudce nebo vyloučení soudce anebo z jiných důvodů stanovených zákonem projednána a rozhodnuta,

d) 
určeno zastupování vyšších soudních úředníků působících v jednotlivých soudních odděleních pro případ, že nemohou provést úkony ve věci z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti nebo vyloučení anebo z jiných vážných důvodů.  

 

V následujících  odkazech naleznete rozvrh práce pro r. 2018 rozdělen na jednotlivé úseky:

01. Úvod

02. Státní správa

03. Úsek správy soudu

04. Úsek trestní

05. Úsek občanskoprávní sporný

06. Úsek občanskoprávní nesporný

07. Příloha č. 1

08. Příloha č. 2

09. Příloha č. 3

 

Změna RP č. 1 (C+PaNc+Spr)

Změna RP č. 2 (C+PaNc+Spr)

Změna RP č. 3 (T)

Změna RP č. 4 (T)

Změna RP č. 5 (T+C+PaNc+Spr)

Změna RP č. 6 (C+PaNc)+referát

Změna RP č.7 (PaNC)

Změna PR č.8 (PaNc)

Změna RP č  9 (C)

 

 

 

Rozvrh práce 2018 se zapracovanou 1. změnou RP

Rozvrh práce 2018 se zapracovanou 2. změnou RP

Rozvrh práce 2018 se zapracovanou 3. změnou RP

Rozvrh práce 2018 se zapracovanou 4. změnou RP

Rozvrh práce 2018 se zapracovanou 5. změnou RP

Rozvrh práce 2018 se zapracovanou 6. změnou RP

Rozvrh práce 2018 se zapracovanou 7. změnou RP

Rozvrh práce 2018 se zapracovanou 8. změnou RP

Rozvrh práce 2018 se zapracovanou 9. změnou RP