Přejít k obsahu

Okresní soud v Pardubicích

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Rozvrh práce 2016

Rozvrh práce pro rok 2016

Rozvrh práce Okresního  soudu v Pardubicích  je evidován pod 
jednacím číslem 30 Spr 1459/2015 a je k nahlédnutí v kanceláři dozorčí úřednice okresního soudu
v místnosti č. dveří 70 v  I. poschodí

    

Předseda okresního soudu sestavuje pro každý kalendářní rok rozvrh práce, který projednává se soudcovskou radou.

     V rozvrhu práce musí být vždy 

a)
jmenovitě určeni soudci,  vyšší soudní úředníci a tajemníci, kteří budou působit v jednotlivých soudních odděleních,

b) 
stanoven způsob rozdělení práce mezi jednotlivá soudní oddělení,

c)
určeno zastupování jednotlivých soudních oddělení pro případ, že v určitém oddělení věc nemůže být z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti soudce nebo vyloučení soudce anebo z jiných důvodů stanovených zákonem projednána a rozhodnuta,

d) 
určeno zastupování vyšších soudních úředníků působících v jednotlivých soudních odděleních pro případ, že nemohou provést úkony ve věci z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti nebo vyloučení anebo z jiných vážných důvodů.  

 

V následujících  odkazech naleznete rozvrh práce pro r. 2017 rozdělen na jednotlivé úseky:

01. Úvod

02. Státní správa

03. Úsek správy soudu

04. Úsek trestní

05. Úsek občanskoprávní sporný

06. Úsek občanskoprávní nesporný

07. Příloha č. 1

08. Příloha č. 2

 

Změna RP č. 1 (C+T)

Změna RP č. 2 (C+E)

Změna RP č. 3 (C PaNc + E)

Změna RP č. 4 (C + PaNc)

Změna RP č. 5 (PaNc)

Změna RP č. 6 (C)

Změna RP č. 7 (C)

Změna RP č. 8 (T+C)

Změna RP č. 9 (T+E)

Změna RP č. 10 (T)

Změna RP č. 11 (T+C+E)

Změna RP č. 12 (T)

 

Rozvrh práce 2016 platný k 15.1.2016

Rozvrh práce 2016 platný k 1.2.2016

Rozvrh práce 2016 platný k 1.3.2016

Rozvrh práce 2016 platný k 14.3.2016

Rozvrh práce 2016 platný k 1.4.2016

Rozvrh práce 2016 platný k 18.4.2016

Rozvrh práce 2016 platný k 2.5.2016

Rozvrh práce 2016 platný k 1.7.2016

Rozvrh práce 2016 platný k 20.7.2016

Rozvrh práce 2016 platný k 25.9.2016

Rozvrh práce 2016 platný k 1.11.2016

Rozvrh práce 2017 platný k 15.11.206