Přejít k obsahu

Okresní soud v Nymburce

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Rozvrh práce 2019

Rozvrh práce Okresního soudu v Nymburce pro rok 2019, včetně jeho případných změn, je krom této webové stránky k nahlédnutí v kanceláři správy soudu č. dveří 18/I. patro budovy, na elektronické úřední desce soudu v přízemí u vchodových dveří budovy a infodesce soudu http://infodeska.justice.cz/subjekt.aspx?subjkod=202080&s=a

 

Předseda okresního soudu sestavuje pro každý kalendářní rok rozvrh práce, který projednává se soudcovskou radou.

 

Rozvrh práce musí obsahovat:

 

- jmenovité určení soudců a vyšší soudních úřednic, kteří budou působit v jednotlivých soudních odděleních

- stanovení způsobu rozdělení práce mezi jednotlivá soudní oddělení

- určení zastupování jednotlivých soudních oddělení pro případ, že v určitém oddělení věc nemůže být z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti soudce, vyloučení soudce nebo z jiných důvodů stanovených zákonem projednána a rozhodnuta

- určení zastupování vyšších soudních úředníků působících v jednotlivých soudních odděleních pro případ, že nemohou provést úkony ve věci z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti, vyloučení nebo z jiných vážných důvodů.

 

Následující odkazy obsahují rozvrh práce včetně změn provedených v průběhu roku:

Rozvrh práce notářů pro okres Nymburk k 1.12.2019

Rozvrh práce se změnami k 18.11.2019

Rozvrh práce se změnami k 23.10.2019

Rozvrh práce se změnami k 1.9.2019

Rozvrh práce se změnami k 18.7.2019

Rozvrh práce se změnami k 1.5.2019

Rozvrh práce k 1.1.2019