Přejít k obsahu

Okresní soud v Jindřichově Hradci

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Dodatek č.1 k mimořádnému opatření z 12.10.2020

Dodatek č. 1 k OPATŘENÍ

 

předsedy Okresního soudu v Jindřichově Hradci pro veřejnost, které se vydává na základě Usnesení Vlády České republiky ze dne 8. 10. 2020 č. 994 a č. 996 a v souladu s ustanovením § 101 a § 102 zákoníku práce

  1. V objektu Okresního soudu v Jindřichově Hradci je počínaje dnem 14. 10. 2020 omezeno nahlížení do spisů, a to tak, že nahlížení do spisu bude možné pouze ve věcech, ve kterých je nařízeno jednání, a to vždy po předchozí domluvě s vedoucí příslušné kanceláře, v ostatních případech pouze se souhlasem předsedy příslušného senátu. Maximální doba nahlížení do spisu se stanovuje na dobu 45 min.
  2. V objektu Okresního soudu v Jindřichově Hradci se počínaje dnem 14. 10. 2020 omezuje účast na jednání pouze pro účastníky řízení, jejich zástupce a jiné předvolané osoby. Výjimky může předem povolit z důležitého důvodu pouze příslušný předseda senátu. 

  

14. 10. 2020

 

JUDr. Lubomír Michálek

předseda okresního soudu