Přejít k obsahu

Okresní soud v Jindřichově Hradci

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Dodatek č. 2 k rozvrhu práce na rok 2020

Spr. 560/2019

 

 

 

Dodatek č. 2 k rozvrhu práce Okresního soudu v Jindřichově Hradci na rok 2020

 

           

S účinností ode dne 1.10.2020 se rozvrh práce Okresního soudu v Jindřichově Hradci na rok 2020 mění následovně:

 

 1. Nápad věcí rejstříku C a porozsudková agenda v těchto věcech bude rozdělován následovně:

 

 • JUDr. Jana Pošvářová - 18 %, se specializací rozhodování ve věcech pracovněprávních rejstříku C,
 • JUDr. Gabriela Strnadová – 19%,
 • JUDr. Jana Kučerová – 21%,
 • Mgr. Milan Vejtasa – 21%,
 • Mgr. Zbyněk Krchňavý – 21%, rozhodování ve spojených věcech rejstříku C po vydání vlastního vyhovujícího rozhodnutí o předběžném opatření s uložením podání návrhu n zahájení řízení navrhovateli. Uvedené se netýká předběžných opatření podle § 400 a násl. z.ř.s. a podle § 452 a násl. z.ř.s. Ustanovování kolizních opatrovníků ve sporných řízeních v agendě C, Nc a rozhodování o potvrzení evropského exekučního titulu ve vlastním oddělení.

   

 1. Nápad věcí rejstříku C/Ro převedených od VSÚ (agenda 18C) bude rozdělován následovně:

 

 • JUDr. Jana Pošvářová - 18 %,
 • JUDr. Gabriela Strnadová – 19%,
 • JUDr. Jana Kučerová – 21%,
 • Mgr. Milan Vejtasa – 21%,
 • Mgr. Zbyněk Krchňavý – 21%.

   

 1. Nápad věcí rejstříku Nc – řízení o určení a popření otcovství bude rozdělován následovně:

 

 • JUDr. Jana Pošvářová - 18%,
 • JUDr. Gabriela Strnadová – 19%,
 • JUDr. Jana Kučerová – 21%,
 • Mgr. Milan Vejtasa – 21%,
 • Mgr. Zbyněk Krchňavý – 21%.

   

 1. Nápad  věcí agendy soudních smírů dle § 67 o.s.ř. a agendy předběžných opatření dle § 74 o.s.ř. ve sporných věcech bude rozdělován následovně:

 

 • JUDr. Jana Pošvářová - 18%,
 • JUDr. Gabriela Strnadová – 19%,
 • JUDr. Jana Kučerová – 21%,
 • Mgr. Milan Vejtasa – 21%,
 • Mgr. Zbyněk Krchňavý – 21%.

   

 1. Nápad věcí agendy EXE bude rozdělován následovně:

 

 • Lenka Ernekerová – 25%,
 • Mgr. Kateřina Pobudová – 25%,
 • Luboš Novák – 25%,
 • JUDr. Magdalena Pokorná 25%.

   

 1. Provádění úkonů dle zákona č. 121/2008 Sb. ve věcech elektronických platebních rozkazů a v agendě evropského platebního rozkazu bude rozdělováno následovně:

 

 • JUDr. Rudolf Prokop – 50%,
 • Marcela Müllerová – 50%.

   

 1. Prováděním kontroly věcných a peněžních úschov u soudních komisařů dle § 269 odst. 2 a § 275 VKŘ se pověřuje:

 

 • Mgr. Michal Kovář.

   

   

   

   

  V Jindřichově Hradci dne 1.10.2020

   

   

  JUDr. Lubomír Michálek,

  předseda okresního soudu