Přejít k obsahu

Okresní soud v Jindřichově Hradci

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Dodatek č.1 k roku 2019

Spr. 627/2018

 

 

 

Dodatek č. 1 k rozvrhu práce Okresního soudu v Jindřichově Hradci na rok 2019

 

           

 

S účinností ode dne 10.1.2019 je Mgr. Zbyněk Krchňavý jmenován asistentem soudkyně Mgr. Evy Svobodové a je pověřen:

 

 1. Samostatnou rozhodovací činností ve vykonávacím řízení v trestních věcech dle zákona č. 121/2008 Sb., v platném znění, o žádostech o odklad, přerušení a změnu výkonu trestu či upuštění od výkonu trestu, o osvědčení podmíněně odsouzeného se souhlasem státního zástupce a o nákladech vzniklých poškozenému přibráním zmocněnce.

   

 2. Vyřizováním ½ návrhů na zahlazení odsouzení.

 

 1. Prováděním úkonů v agendě Nc – nejasná podání a neúplná podání všech oddělení v ½ nápadu.

 

 1. Vykonáváním úkonů v agendě C náležející asistentovi dle příslušných ustanovení zákona č. 121/2008 Sb.

 

 1. Prováděním dalších pracovních činností dle pověření Mgr. Evy Svobodové v rozsahu vymezeném právními předpisy.

   

   

   

   

  V Jindřichově Hradci dne 10.1.2019

   

   

  JUDr. Lubomír Michálek

  předseda okresního soudu