Přejít k obsahu

Okresní soud v Jindřichově Hradci

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Dodatek č.5

Dodatek č. 5 k rozvrhu práce 2018

Spr. 548/2017

 

 

 

Dodatek č. 5 k rozvrhu práce Okresního soudu v Jindřichově Hradci na rok 2018

 

           

 

Počínaje dnem 24.8.2018 zastupují senát JUDr. Lubomíra Michálka v agendě PNc, agendě předběžných opatření podle § 74 a násl. o.s.ř., § 452 a násl. z.ř.š., § 400 a násl. z.ř.s. včetně § 410 a násl. z.ř.s. v těchto věcech JUDr. Dana Baranová a Mgr. Michaela Peclová.

 

 

 

V Jindřichově Hradci dne 24.8.2018

 

 

JUDr. Lubomír Michálek

předseda okresního soudu