Přejít k obsahu

Okresní soud v Jindřichově Hradci

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Dodatek č. 4

Dodatek č. 4 k rozvrhu práce 2018

Spr. 548/2017

 

 

 

Dodatek č. 4 k rozvrhu práce Okresního soudu v Jindřichově Hradci na rok 2018

 

           

 

1. Počínaje dnem 11.7.2018 bude nápad věcí rejstříku C a C/Ro  převedené od VSÚ (agenda 18C) rozdělován následovně:

 

 • JUDr. Jana Pošvářová – 18%, se specializací rozhodování ve věcech pracovněprávních rejstříku C,
 • JUDr. Jana Kučerová – 22%,
 • Mgr. Milan Vejtasa – 22%,
 • JUDr. Gabriela Strnadová – 16%,
 • Mgr. Jan Tichý – 22%.

 

2. Počínaje dnem 11.7.2018 bude nápad věcí rejstříku Nc – řízení o určení otcovství rozdělován následovně:

 

 • JUDr. Jana Pošvářová – 18%,
 • JUDr. Jana Kučerová – 22%,
 • Mgr. Milan Vejtasa – 22%,
 • JUDr. Gabriela Strnadová – 16%,
 • Mgr. Jan Tichý – 22%.

 

3.  Počínaje dnem 11.7.2018 bude nápad věcí agendy soudních smírů dle § 67 o.s.ř. a nápad věcí agendy předběžných opatření dle § 74 o.s.ř. ve sporných věcech rozdělován následovně:

 

 • JUDr. Jana Pošvářová – 18%,
 • JUDr. Jana Kučerová – 22%,
 • Mgr. Milan Vejtasa – 22%,
 • JUDr. Gabriela Strnadová – 16%,
 • Mgr. Jan Tichý – 22%.

 

 

 

 

V Jindřichově Hradci dne 11.7.2018

 

 

JUDr. Lubomír Michálek

předseda okresního soudu