Přejít k obsahu

Okresní soud v Jindřichově Hradci

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Dodatek č. 3

Dodatek č. 3 k rozvrhu práce 2018

Spr. 548/2017

 

 

 

Dodatek č. 3 k rozvrhu práce Okresního soudu v Jindřichově Hradci na rok 2018

 

           

 

1. Počínaje dnem 26.6.2018 se zastavuje přidělování nápadu věcí rejstříku C a C/Ro  převedené od VSÚ (agenda 18C) do senátu Mgr. Jana Tichého. Od tohoto dne budou věci rejstříku C a C/Ro rozdělovány následovně:

 

 • JUDr. Jana Pošvářová – 23%, se specializací rozhodování ve věcech pracovněprávních rejstříku C,
 • JUDr. Jana Kučerová – 28%,
 • Mgr. Milan Vejtasa – 28%,
 • JUDr. Gabriela Strnadová – 21%.

 

2. Počínaje dnem 26.6.2018 se zastavuje přidělování nápadu věcí rejstříku Nc – řízení o určení otcovství do senátu Mgr. Jana Tichého. Od tohoto dne budou věci tohoto rejstříku rozdělovány následovně:

 

 • JUDr. Jana Pošvářová – 23%,
 • JUDr. Jana Kučerová – 28%,
 • Mgr. Milan Vejtasa – 28%,
 • JUDr. Gabriela Strnadová – 21%.

 

3.  Počínaje dnem 26.6.2018 se zastavuje přidělování nápadu věcí agendy soudních smírů dle § 67 o.s.ř. a agendy předběžných opatření dle § 74 o.s.ř. ve sporných věcech do senátu Mgr. Jana Tichého. Od tohoto dne budou tyto věci rozdělovány následovně:

 

 • JUDr. Jana Pošvářová – 23%,
 • JUDr. Jana Kučerová – 28%,
 • Mgr. Milan Vejtasa – 28%,
 • JUDr. Gabriela Strnadová – 21%.

 

4. Počínaje dnem 1.7.2018 se rozvrh práce Okresního soudu v Jindřichově Hradci na rok 2018 mění tak, že rozhodování v trestních věcech dle počátečních písmen příjmení obviněných bude následující:

 

- v oddělení 1T – JUDr. Petr Švec dle počátečních písmen A, D, E, F, G, I, J, K, L, N, O, Š.

 

 

 

V Jindřichově Hradci dne 26.6.2018

 

JUDr. Lubomír Michálek

předseda okresního soudu