Přejít k obsahu

Okresní soud v Jindřichově Hradci

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Dodatek č.2

Dodatek č. 2 k rozvrhu práce 2018

 

 

Spr. 548/2017

 

 

 

 

Dodatek č. 2 k rozvrhu práce Okresního soudu v Jindřichově Hradci na rok 2018

 

           

 

Počínaje dnem 1.3.2018 se rozvrh práce Okresního soudu v Jindřichově Hradci na rok 2018 mění tak, že napadne-li věc, která patří do specializovaného senátu jinému, než takto specializovanému soudci, je tento soudce povinen bezodkladně, nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy mu věc napadla, tuto předložit předsedovi okresního soudu k přidělení věci do specializovaného senátu. Nestane-li se tak, stane se soudce, kterému věc napadla, zákonným soudcem pro tuto věc.   

 

 

V Jindřichově Hradci dne 9.3.2018

 

JUDr. Lubomír Michálek

předseda okresního soudu