Přejít k obsahu

Okresní soud v Hodoníně

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé

 

Vážení rodiče,

 

Okresní soud v Hodoníně přechází k 1. 9. 2018 v řízeních týkajících se péče soudu o nezletilé na nový model – tzv. Cochemskou praxi, která spočívá jednak ve větší odpovědnosti rodičů za výsledek řízení, resp. za úpravu poměrů k nezletilým dětem, jednak ve větší spolupráci soudu s dalšími subjekty a institucemi - orgány sociálně-právní ochrany dětí (tj. především městskými úřady Hodonín, Kyjov a Veselí nad Moravou), neziskovými organizacemi specializujícími se na práci s rodinami a sociálně-právní ochranu dětí a rovněž i odborníky z oboru pedopsychologie, rodinné terapie, mediace.

 

Nosnou myšlenkou tohoto modelu je, že nejlepším odborníkem na nezletilé dítě je jeho rodič, a měl by to být především on, kdo v případě rozpadu vztahu rodičů najde nejlepší řešení pro své dítě. Na tom nemění nic ani skutečnost, že rozchodové či rozvodové situace bývají plné emocí a málokomu se jimi podaří procházet s klidnou hlavou. Právě pro tyto případy Okresní soud v Hodoníně buduje síť spolupracujících institucí a odborníků, jež mají všichni jeden společný cíl – tím je blaho Vašeho dítěte a pomoc všech zúčastněných, na prvním místě Vás, rodičů, v překonání náročné životní situace. Více o základních myšlenkách tzv. Cochemské praxe - http://www.cochem.cz/.

 

V kterých řízeních bude soud tzv. Cochemskou praxi aplikovat?

Principy tzv. Cochemské praxe soud bude nově aplikovat ve všech řízeních péče o nezletilé, která mají soukromoprávní povahu. Jedná se především o řízení ve věcech výkonu rodičovské odpovědnosti (tj. otázky péče, styku s nezletilým dítětem, zastupování nezletilého dítěte, významné otázky, na nichž se rodiče nemohou dohodnout – typicky výběr školského či zdravotnického zařízení).

 

Naopak tuto praxi soud nebude aplikovat v řízeních veřejnoprávní povahy, tedy v oblasti náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče, poručenství, péče jiné osoby) a výchovných opatření včetně ústavní výchovy. 

 

Co konkrétně pro Vás zavedení tzv. Cochemského modelu bude v řízení před soudem znamenat?

Po celou dobu řízení budete vedeni k výkonu své rodičovské odpovědnosti a k nalezení dohody o úpravě poměrů Vašeho dítěte či dětí. Pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí Vás společně s neziskovými organizacemi a soudem poučí o Vašich právech a povinnostech, které Vám jako rodičům náležejí, a budou Vás směrovat k tomu, abyste se ohledně svého dítěte dohodli.

 

Pokud se Vám dohoda nepodaří napoprvé, doporučíme Vám odbornou pomoc; případně Vám soud využití odborné pomoci může také nařídit. Důležité je vědět, že jakkoli může být dohoda s druhým rodičem Vašeho dítěte zdánlivě nemožná, cení se snaha – a soud bude při hledání nejvhodnějšího modelu pro Vaše dítě hodnotit především to, jakým způsobem se stavíte k výkonu rodičovské odpovědnosti, nakolik jste schopni a ochotni respektovat rodičovskou roli druhého rodiče, uzavírat s ním alespoň dočasné dohody týkající se Vašeho dítěte a tyto dohody dodržovat.

 

 

Na koho se můžete obrátit?

Městské úřady Hodonín, Kyjov, Veselí nad Moravou, Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, Psychocentrum Domeček Hodonín, Oblastní charity Hodonín, Kyjov a Veselí nad Moravou, KROK Kyjov, z. ú., Mgr. Tomáš Galan (www.naseporadna.cz), Espediente, z. s., Centrum sociálních služeb Kyjov a další subjekty.    

 

Průběh řízení

Rodičovský plán

Vzor návrhu   

 

Průvodce soudním řízením při rozpadu rodiny na Hodonínsku - leták

 

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

 

Hodonín:

Městský úřad Hodonín - oddělení sociálně právní ochrany dětí

Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín

Oblastní charita Hodonín

Poradna pro zdravou rodinu

Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín

Psychocentrum Domeček Hodonín

 

Kyjov:

Městský úřad Kyjov - oddělení sociálně právní ochrany dětí

Agentura pro občany Krok

Centrum sociálních služeb Kyjov

Charita Kyjov

 

Veselí nad Moravou:

Městský úřad Veselí nad Moravou - oddělení sociálně právní ochrany dětí

Espediente

Charita Veselí nad Moravou

Skleněnka