Přejít k obsahu

Okresní soud v Hodoníně

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé

 

V rámci revize modelu Cochemské praxe na Okresním soudě v Hodoníně došlo k úpravě metodiky postupu v řízení ve věcech péče soudu o nezletilé. Změna se konkrétně týká těch případů, kdy rodiče již na společném setkání s  kolizním opatrovníkem budou svým projevem dávat jasně najevo, že aktuálně nedojdou společnými silami k dohodě ve věci péče o jejich děti. V této situaci bude kolizní opatrovník informovat soud prostřednictvím soudní tajemnice, která následně pro rodiče zprostředkuje odbornou podporu stran spolupracujících organizací. Tato pomoc by měla zpravidla proběhnout ještě před prvním jednáním soudu.

 

Okresní soud v Hodoníně sděluje účastníkům řízení ve věcech péče o nezletilé děti, že v důsledku opatření, přijatých v souvislosti s nouzovým stavem, nebude schopen ve všech případech dodržet lhůty pro nařízení jednání, vyplývající ze zveřejněné metodiky. Lze prozatím předpokládat, že tato situace potrvá do podzimu 2020. Do této doby prosíme všechny o trpělivost, jedná se výhradně o důsledek mimořádné situace.

 

 

Vážení rodiče,

 

Okresní soud v Hodoníně přešel k 1. 9. 2018 v řízeních týkajících se péče soudu o nezletilé na nový model – tzv. Cochemskou praxi, která spočívá jednak ve větší odpovědnosti rodičů za výsledek řízení, resp. za úpravu poměrů k nezletilým dětem, jednak ve větší spolupráci soudu s dalšími subjekty a institucemi - orgány sociálně-právní ochrany dětí (tj. především městskými úřady Hodonín, Kyjov a Veselí nad Moravou), neziskovými organizacemi specializujícími se na práci s rodinami a sociálně-právní ochranu dětí a rovněž i odborníky z oboru pedopsychologie, rodinné terapie, mediace.

 

Nosnou myšlenkou tohoto modelu je, že nejlepším odborníkem na nezletilé dítě je jeho rodič, a měl by to být především on, kdo v případě rozpadu vztahu rodičů najde nejlepší řešení pro své dítě. Na tom nemění nic ani skutečnost, že rozchodové či rozvodové situace bývají plné emocí a málokomu se jimi podaří procházet s klidnou hlavou. Právě pro tyto případy Okresní soud v Hodoníně buduje síť spolupracujících institucí a odborníků, jež mají všichni jeden společný cíl – tím je blaho Vašeho dítěte a pomoc všech zúčastněných, na prvním místě Vás, rodičů, v překonání náročné životní situace. Více o základních myšlenkách tzv. Cochemské praxe - http://www.cochem.cz/.

 

V kterých řízeních bude soud tzv. Cochemskou praxi aplikovat?

Principy tzv. Cochemské praxe soud bude nově aplikovat ve všech řízeních péče o nezletilé, která mají soukromoprávní povahu. Jedná se především o řízení ve věcech výkonu rodičovské odpovědnosti (tj. otázky péče, styku s nezletilým dítětem, zastupování nezletilého dítěte, významné otázky, na nichž se rodiče nemohou dohodnout – typicky výběr školského či zdravotnického zařízení).

 

Naopak tuto praxi soud nebude aplikovat v řízeních veřejnoprávní povahy, tedy v oblasti náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče, poručenství, péče jiné osoby) a výchovných opatření včetně ústavní výchovy. 

 

Co konkrétně pro Vás zavedení tzv. Cochemského modelu bude v řízení před soudem znamenat?

Po celou dobu řízení budete vedeni k výkonu své rodičovské odpovědnosti a k nalezení dohody o úpravě poměrů Vašeho dítěte či dětí. Pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí Vás společně s neziskovými organizacemi a soudem poučí o Vašich právech a povinnostech, které Vám jako rodičům náležejí, a budou Vás směrovat k tomu, abyste se ohledně svého dítěte dohodli.

 

Pokud se Vám dohoda nepodaří napoprvé, doporučíme Vám odbornou pomoc; případně Vám soud využití odborné pomoci může také nařídit. Důležité je vědět, že jakkoli může být dohoda s druhým rodičem Vašeho dítěte zdánlivě nemožná, cení se snaha – a soud bude při hledání nejvhodnějšího modelu pro Vaše dítě hodnotit především to, jakým způsobem se stavíte k výkonu rodičovské odpovědnosti, nakolik jste schopni a ochotni respektovat rodičovskou roli druhého rodiče, uzavírat s ním alespoň dočasné dohody týkající se Vašeho dítěte a tyto dohody dodržovat.

 

 

Na koho se můžete obrátit?

Městské úřady Hodonín, Kyjov, Veselí nad Moravou, Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, Psychocentrum Domeček Hodonín, Oblastní charity Hodonín, Kyjov a Veselí nad Moravou, KROK Kyjov, z. ú., Mgr. Tomáš Galan (www.naseporadna.cz), Espediente, z. s., Centrum sociálních služeb Kyjov a další subjekty.    

 

Průběh řízení

Rodičovský plán

Vzor návrhu   

 

Průvodce soudním řízením při rozpadu rodiny na Hodonínsku - leták

Organizace odborné pomoci v okrese Hodonín

 

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

 

Hodonín:

Městský úřad Hodonín - oddělení sociálně právní ochrany dětí

Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín

Oblastní charita Hodonín

Poradna pro zdravou rodinu

Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín

Psychocentrum Domeček Hodonín

 

Kyjov:

Městský úřad Kyjov - oddělení sociálně právní ochrany dětí

Agentura pro občany Krok

Centrum sociálních služeb Kyjov

Charita Kyjov

 

Veselí nad Moravou:

Městský úřad Veselí nad Moravou - oddělení sociálně právní ochrany dětí

Espediente

Charita Veselí nad Moravou

Skleněnka